VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS STEIGIMAS

VšĮ steigėjai

VšĮ steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, perdavę VšĮ įnašą, tampa jos dalininkais.

 

VšĮ valdymo organai

VšĮ privalo turėti organą - visuotinį dalininkų susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą - VšĮ vadovą. VšĮ gali sudaryti ir kolegialų valdymo organą (valdybą ar tarybą), tačiau tai nėra privaloma.

 

VšĮ teisinė bazė

VšĮ steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Viešųjų įstaigų įstatymas.
 

Svarbu! Tarp jūsų steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.

VĮ "Registrų centras" pateikiamų dokumentų formos atsisiųsti

Viešosios įstaigos steigimo dokumentai, kurie turi būti parengti steigėjų ir patvirtinti notaro:

 

Nuorodos