Regioniniai NVO forumai 2022

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, nuo 1995 metų kasmet organizuojantis nacionalinius nevyriausybinių organizacijų (NVO) forumus, šiemet tęsia pernai pradėtą naują iniciatyvą - rengia regioninius NVO tarybų forumus, kurie vyko 2022 m. spalio 13-21 dienomis. 

Regionų forumuose dalyvavo ne tik NVO tarybų nariai, bet ir kiti savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai bei NVO atstovai besidomintys NVO tarybos veikla ir NVO situacija regione. Buvo sudarytos galimybės regioninių NVO forumų dalyviams pasidalinti gerąja patirtimi ir ieškoti visoms pusėms tinkamų bendradarbiavimo sprendimų bei savanoriškos veiklos plėtros galimybių ilgalaikėms ekstremalių situacijų, paskelbtų dėl pandemijos ir karo, pasekmėms šalinti. 

Renginio metu buvo aptarta: 

 I) NVO tarybų veikla; 

II) NVO plėtros aktualijos ir NVO atskaitomybės stiprinimas;

III) viešųjų paslaugų teikimo situacija regiono savivaldybėse; 

IV) pasidalinta savivaldybių NVO tarybų narių patirtimi kaip stiprinti visuomenines komisijas ir tarybas bei įgalinti piliečius dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. 

Dauguma forumų dalyvių sudalyvavusių forumo grįžtamojo vertinimo apklausoje renginį įvertino puikiai (4,47 balo iš 5). 97% dalyvavusių norėtų, kad tokie forumai būtų rengiami ir ateityje iš kurių 17% pasisako, kad tokie forumai būtų rengiami dažniau nei kartą metuose.  

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el. paštu inga@nisc.lt arba tel. +370 682 22102. 

 

Renginiai organizuojami įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektą "Vietos valdžios institucijų ir NVO bendradarbiavimo skatinimas".

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos