LABDAROS IR PARAMOS FONDO STEIGIMAS

Labdaros ir paramos fondo pavadinime turi būti žodžiai "labdaros" ar "paramos" arba "labdaros ir paramos". Labdaros ir paramos fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga fondo tikslams pasiekti.

 

Labdaros ir paramos fondo steigėjai

Labdaros ir paramos fondo steigėjai gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo juridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu, teikti fondui paslaugas.

 

Labdaros ir paramos fondo valdymo organai

Labdaros ir paramos fondas privalo turėti dalininkų susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą. Fondas taip pat gali suformuoti ir kolegialų valdymo organą (tarybą arba valdybą), tačiau tai nėra privaloma.

 

Labdaros ir paramos fondo teisinė bazė

Labdaros ir paramos fondo steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Labdaros ir paramos fondų įstatymas.


Svarbu! Tarp jūsų steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.

 

Čia rasite Registrų centrui teikiamų prašymų formas

Asociacijos steigimo dokumentai, kurie turi būti parengti steigėjų ir patvirtinti notaro:
 

Nuorodos