NVO taryba

Nevyriausybinių organizacijų taryba

2019 m. gruodžio 5 d. priimti nauji LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimai, kuriais Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeninė patariamoji institucija – tampa veikiančia prie LR Vyriausybės (nuo 2020 m. kovo 1 d.).

Remiantis 2013 m. gruodžio 19 d. priimtu LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu įsteigiama Nevyriausybinių organizacijų taryba, veikianti prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, buvo patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

Šiuo nutarimu buvo pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

 

Pagrindinės NVO tarybos funkcijos:

Taryba, be įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

- vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;

- teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;

- konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.


NVO taryba sudaryta iš 20 narių:

9 valstybės institucijų ir įstaigų;

1 Lietuvos savivaldybių asociacijos;

10 nevyriausybinių organizacijų atstovų, kuriuos deleguoja Nacionalinė NVO koalicija.

 

NVO tarybos narių sąrašas:

 1. Aistė Adomavičienė – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė;
 2. Judita Akromienė – viešosios įstaigos „Europos namai“ direktorė;
 3. Eitvydas Bingelis – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministras;
 4. Sandra Brigytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės vyriausioji specialistė;
 5. Paulius Gradeckas – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas;
 6. Ramunė Jurkuvienė – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narė;
 7. Dalia Kavoliūnienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyriausioji patarėja;
 8. Janina Krušinskaitė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriaus vedėja;
 9. Dalia Masaitienė – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir savivaldos politikos grupės vyresnioji patarėja;
 10. Ramūnas Navickas – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas;
 11.  Lina Paškevičienė – Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė;
 12. Tomas Pūtys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas;
 13. Edvinas Regelskis – Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos valdybos pirmininkas;
 14. Birutė Sabatauskaitė – Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė;
 15. Irena Segalovičienė – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja;
 16. Luka Sinevičienė – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus patarėja;
 17. Jūratė Šeduikienė – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė;
 18. Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas;
 19. Henrika Varnienė – Lietuvos negalios organizacijų forumo administracijos direktorė;
 20. Roma Žakaitienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė.

 

Nevyriausybinių organizacijų taryba sudaroma iš valstybės institucijų ir įstaigų, skėtinių nacionalinių nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlytų atstovų. Nevyriausybinių organizacijų atstovus bendru susitarimu deleguoja nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų asociacijos (Nacionalinė NVO koalicija).

Personalinę Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Nevyriausybinių organizacijų tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai. Nevyriausybinių organizacijų tarybą techniškai aptarnauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. Neeiliniai Tarybos posėdžiai gali būti šaukiami pirmininko arba 1/3 Tarybos narių iniciatyva. Tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžių metu nagrinėjami įvairus, aktualūs nevyriausybinėms organizacijoms klausimai.

Daugiau apie NVO tarybos veiklą čia

Nuorodos