NVO koalicija

Nuo 2020 metų NVO sektoriaus atstovavimo centrinės valdžios institucijose funkcijas ir pozicijas NVO informacijos ir paramos centras (NIPC) perdavė Nacionalinei NVO koalicijai, kurią NIPC inicijavo įkurti ir koordinavo jos veiklą nuo 2009 metų iki 2019 metų gruodžio mėn., kuomet koalicija pradėjo veikti kaip atskiras juridinis asmuo. NIPC yra šios koalicijos asocijuotas narys

 

Nacionalinės NVO koalicijos tikslai:

  • Vienyti nacionalines skėtines NVO, veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių ir atstovauti  jų interesams valstybės institucijose;
  • Dalyvauti LRPK, LRS, LRV, ministerijų ir kitų institucijų darbo grupėse, tarybose, komisijose ir kt. susitikimuose dėl NVO sektoriaus stiprinimo ir plėtros;
  • Vykdyti LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo stebėseną ir prisidėti prie jo įgyvendinimo nacionaliniu ir vietos lygiu;
  • Teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo;
  • Stiprinti pilietinę visuomenę;
  • Atstovauti Lietuvos NVO (koaliciją) tarptautiniu mastu.

 

Prie Nacionalinės NVO koalicijos gali prisijungti ir kitos skėtinės NVO asociacijos, veikiančios įvairiose viešosios politikos srityse - skėtinė NVO asociacija ar neformaliai susibūręs NVO skėtis raštu turėtų kreiptis į Nacionalinę NVO koaliciją el.paštu  info@ngo.lt 

 

Nuorodos