Koalicijos nariai

Apie Nacionalinę NVO koaliciją

Siekiant efektyvesnio NVO sektoriaus bendradarbiavimo bei įvairiose veiklos srityse veikiančių organizacijų pajėgumų konsolidavimo, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras 2007 metais inicijavo Nacionalinės NVO koalicijos sukūrimą.

2009 metų gruodžio mėnesio 19 d. 13 Lietuvoje veikiančių NVO asociacijų pasirašė tokios koalicijos steigimui skirtą bendradarbiavimo sutartį bei įsipareigojo bendradarbiauti atstovaujant NVO sektoriaus interesams valstybės institucijose. Koalicijos darbą koordinuoti pavesta Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.

2014 metų spalio mėnesio 16 d. 9 Lietuvos Nacionalinės skėtinės nevyriausybinių organizacijų asociacijos pasirašė Asociacijos sutartį, pagal kurią suformuojama Nacionalinė NVO koalicija. Koalicijos tikslas yra veikti kartu ir bendradarbiauti siekiant stiprinti NVO sektorių, stiprinti pilietinę visuomenę bei prisidėti įgyvendinant LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, priimtą 2013 m. gruodžio 19 d.

 

Prie Nacionalinės NVO koalicijos gali prisijungti ir kitos skėtinės NVO asociacijos, veikiančios įvairiose viešosios politikos srityse - skėtinė NVO asociacija ar neformaliai susibūręs NVO skėtis raštu turėtų kreiptis į Nacionalinę NVO koaliciją el.paštu gaja@nisc.lt 

 

Daugiau apie Nacionalinės NVO koalicijos veiklą galite rasti skiltyje 'NVO koalicija' / 'Dokumentai'.

 

 /NacionalineNVOkoalicija

 

NACIONALINĖS NVO KOALICIJOS NARIAI

1.  Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba

2.  Aplinkosaugos koalicija

3.  Lietuvos negalios organizacijų forumas

4.  Lietuvos moterų lobistinė organizacija

5.  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

6.  Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas

7.  Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

8.  NVO vaikams konfederacija

9.  Žmogaus teisių koalicija

10. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba

11. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

12. Lietuvos meno kūrėjų asociacija

13. Švietimo NVO tinklas

14. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (asocijuoti nariai)

15. Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija (asocijuoti nariai)

 

Nuorodos