Apie mus

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" (NIPC) buvo įregistruotas Teisingumo ministerijoje 1995 metų gruodžio 4 d.

NIPC - Jungtinių Tautų Vystymo Programos (JTVP) iniciatyva Atviros Lietuvos fondo (ALF) įkurta nevyriausybinė organizacija.

Oficialioje NIPC atidarymo ceremonijoje dalyvavo garsus JAV finansininkas ir filantropas, ALF steigėjas George Soros bei Cornelis Klein, JTVP įgaliotasis atstovas Lietuvoje.


NIPC VIZIJA - NIPC pagrindinė institucija šalyje, siekianti užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą.

NIPC MISIJA - vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus stiprinimui visuose lygiuose.NIPC STRATEGINIAI TIKSLAI:

 • NVO sektoriaus (organizacijų) stiprinimas - informacijos sklaida, konsultavimas, mokymai, metodinės priemonės, duomenų bazės, įvairios konferencijos bei forumai
 • NVO koalicijų formavimas ir stiprinimas - NVO koalicijų formavimas įvairiose viešosios politikos srityse, NVO centrų tinklo plėtra, nacionalinės NVO vienijančios organizacijos kūrimas, koalicijų atskaitomybės sistemos kūrimas
 • NVO ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas - su NVO veikla susijusių įstatymų monitoringas (priežiūra), įstatymų projektų rengimas ir teikimas LR Seimui bei LR Vyriausybei, 2% GPM mechanizmo tobulinimas, NVO finansavimo sistemos tobulinimas nacionaliniu ir savivaldybių lygmenyse, NVO atstovavimo mechanizmo kūrimas
 • NVO išorinės aplinkos gerinimas - NVO žinomumo visuomenėje didinimas, internetinio biuletenio "Trečiasis sektorius" kūrimas, informacijos sklaida apie Lietuvos NVO sektorių šalies ir tarptautiniuose leidiniuose, NIPC internetinių puslapių administravimas ir atnaujinimas, NVO sektoriaus teigiamo įvaizdžio kūrimas
 • Savanorystės tradicijų plėtra - savanorystės darbą reglamentuojančio įstatymo kūrimas ir įteisinimo inicijavimas, sąlygų, užtikrinančių savanoriško darbo atlikimą ir kompensavimo sistemą, sukūrimas, visuomenės sąmoningumo ugdymas savanorystės tematika.


NIPC darbo principai

 • Mums yra svarbi kiekviena NVO;
 • Tik bendradarbiaudami kartu galime pasiekti gerų rezultatų sektoriui;
 • Mums yra svarbu aiškūs tikslai ir prasmingi rezultatai, suteikiantis pridėtinės vertės sektoriui;
 • Kiekviena su mumis bendradarbiaujanti ir/ar mus remianti institucija yra mūsų partneris;
 • Mūsų organizacijos ateities sėkmė priklauso nuo šiandieninės veiklos skaidrumo ir atskaitomybės.


NIPC įsipareigojimai

 • NIPC įsipareigoja būti partneriu, o ne konkurentu bet kuriai nevyriausybinei organizacijai;
 • NIPC įsipareigoja tarnauti vardan sektoriaus stiprinimo, nevengdamas bendradarbiavimo su valstybiniu ir verslo sektoriais;
 • NIPC įsipareigoja išlikti nepriklausomu nuo rėmėjų bei politikų ir išlikti lojaliu NVO sektoriui;
 • NIPC įsipareigoja būti bešališku atstovu nevyriausybinėms organizacijoms derinant ar atstovaujant jų interesus;
 • NIPC veiklą vykdo vadovaujantis Visuotiniu standartu PVO atskaitomybei užtikrinti. 

 

NIPC yra šių tarptautinių organizacijų narys:

 

Nuorodos