Darbą pradeda nauja NVO taryba prie LR Vyriausybės

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, veikianti prie Vyriausybės.

NVO taryba sudaroma iš valstybės institucijų ir įstaigų, skėtinių nacionalinių NVO ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlytų atstovų. NVO tarybą techniškai aptarnauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

NVO tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, 1 Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir 10 NVO atstovų.

NVO tarybos institucinę sudėtį tvirtina Vyriausybė - 2023 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-477 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ . NVO tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai.

Atstovai į NVO tarybą deleguojami NVO tarybos nuostatuose nustatyta tvarka. Tarybos nuostatus tvirtina Vyriausybė.

NVO taryba nagrinėja NVO plėtros klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl NVO plėtros valstybės politikos, jos įgyvendinimo, NVO programų ir projektų finansavimo prioritetų.

Taryba, be įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

 

Naująja NVO tarybos prie LR Vyriausybės 2023-2025 metų kadencijai pirmininke išrinkta Nacionalinės NVO koalicijos vadovė Gaja Šavelė, pirmininkės pavaduotoja naujai kadencijai išrinkta Ministrės Pirmininkės patarėja švietimo, mokslo, inovacijų ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Aistė Kairienė.

 

NVO tarybos sekretoriatas:

Milda Saudargė, tel.  +370 658 60494, el. pašto adresas milda.saudarge@socmin.lt 

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos