Kompensacija visu krūviu įdarbintam jaunuoliui už kiekvieną mėnesį sieks 400 eurų

Nusprendę padirbėti vasarą, sostinės moksleiviai du mėnesius galės pretenduoti į Savivaldybės finansinę paramą. Kompensacija visu krūviu įdarbintam jaunuoliui (nuo 14 iki 19 metų) už kiekvieną mėnesį sieks 400 eurų. Tokia programa Vilniuje jaunuoliams siūloma pirmą kartą.

„Labiausiai išsivysčiusiose pasaulio šalyse jaunimui sudaromos sąlygos dirbti ne tik mokinių atostogų metu, bet visus metus po kelias valandas per savaitę. Taip darbdavių investicijos į jaunimo apmokymą yra prasmingesnės, vyriausybės tokioms įmonėms taiko mokestines lengvatas. Buvome susitikę su verslo, darbdavių asocijuotomis grupėmis, tarėmės, koks modelis tiktų mums. Ši jaunimo įdarbinimo vasarą programa yra pirmas žingsnis. Žinoma, jaunimo įdarbinimo politiką formuoti ir jai dėmesio bei finansų darbo vietų subsidijavimui skirti turėtų Vyriausybė“, – pasakojo Vilniaus mero pavaduotoja Donalda Meiželytė.

Programoje dalyvauti galės gyvenamąją vietą Vilniuje deklaravę, bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys jaunuoliai nuo 14 iki 19 metų. Iki birželio 1 d. elektroniniu būdu jie turi pateikti registracijos formą ir joje nurodyti savo darbo patirtį (jei turi), darbdavio, su kuriuo sutartas įdarbinimas kontaktus, etato dydį, datas, kuriomis planuojama dirbti. Programoje dalyvauti negalės tie jauni žmonės, kurie jau yra įsidarbinę toje pačioje darbovietėje iki einamųjų metų birželio 1 d. ir joje ketinantys dirbti programos įgyvendinimo laikotarpiu. Darbuotojo ir darbdavio negali sieti šeimos ryšys. Pasirašius trišalę sutartį, pinigus gaus darbdavys, kompensuojant darbo vietos išlaikymą.

„Kartu su Vilniuje veikiančiomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis ieškome naujų dalyvavimo formų sostinėje, jog kuo daugiau jaunų žmonių, ypač ne mokslo metais, ugdytų gyvenime reikalingas kompetencijas. Dėl to šiemet kviečiame jaunimą ir verslą bendradarbiauti bei dalyvauti šioje bandomojoje programoje. Tikime, kad susidomėjimas viršys lūkesčius ir ši programa išaugs į  naują jaunimo dalyvavimo formą Vilniuje“, – sako Vilniaus savivaldybės Jaunimo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus.

Siekdamas gauti įdarbinto jaunuolio darbo vietos sąnaudų kompensaciją, darbdavys turės pateikti trišalėje sutartyje nurodytus jaunuolio įdarbinimo ir patirtas sąnaudas pagrindžiančius dokumentus. Jei jaunuolis dirbs ne visu darbo krūviu, kompensacija bus skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nebus kompensuojamos šios išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Vienam darbdaviui bus kompensuojama ne daugiau kaip už 5 įdarbintus jaunuolius. Maksimali kompensavimo trukmė vienam įdarbintam jaunuoliui yra liepa ir rugpjūtis. Įdarbintas jaunuolis šia jaunimo vasaros užimtumo programa gali pasinaudoti tik vieną kartą per finansinius metus.

Jaunuolių pateiktas paraiškas vertins Jaunimo politikos ekspertų vertinimo komisija. Jei norinčių dalyvauti bus daugiau nei skirta lėšų, bus atrenkami tie dalyviai, kurie registracijos formas ir kitus reikiamus dokumentus pateiks pagal numatytas tvarkas anksčiau, atsižvelgiant į registracijos datą ir laiką.

 

Vilniaus miesto savivaldybės, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos