Kviečiame į virtualų susitikimą dėl Lietuvos NVO ilgalaikės paramos Ukrainai

Vystomojo bendradarbiavimo Platforma kartu su ,,Kurk Lietuva'' projekto dalyvėmis Dalia ir Viktoriya, kviečia Jus į kūrybinių dirbtuvių formato virtualų susitikimą gruodžio 12 d. 14 val. dėl Lietuvos NVO ilgalaikės paramos Ukrainai. 

Idėja inicijuota šių metų ,,Kurk Lietuvai'' projekto dalyvių Dalios ir Viktoriyos. Atlikusios analizę, jos pastebėjo, jog Lietuvos NVO gali ir nori prisidėti, tačiau kai kurios iš jų susiduria su iššūkiais kuriant didelės apimties projektus, mini partnerių trūkumą. Kurk Lietuvai dalyvių tikslas – padėti NVO sukurti bandomąjį projektą (-us), kuris (-ie) būtų inovatyvus, netradicinis, tinkamas išplėtimui (eng. upscaling), bei aktualus Ukrainos ilgalaikio atstatymo rėmuose. Susitikimo tikslas – kurti idėjas kartu, remiantis temomis, pateiktomis Ukrainos atstatymo plane (Ukraine Recovery Plan). Kiekvieną kryptį analizuosime ir idėjas kursime atskiruose break out kambariuose.

 

Susitikimo metu aptarsime šias temas:

1. EU integration (ES integracija - Ukrainos pasiruošimas narystei ES iš teisinės pusės, pilietinės visuomenės įtraukimas į integracijos procesų kontrolę);

2. Improve Education system (Švietimo sistemos gerinimas – norima koncentruotis į inovacijas ir mokslo skaitmeninimą, sistemų pritaikymą prie ES standartų. Padalinta į tris skirsnius: pradinė ir vidurinė mokykla, aukštasis ir profesinis išsilavinimas, bei mokslas);

3. Upgrade HealthCare system (Sveikatos apsaugos sistemos gerinimas – pradedama nuo psichologinės pagalbos ir reabilitacijos programų svarbos, minimas skaitmenizavimas);

4. Develop Culture and Sport system (Kultūros ir sporto sistemos plėtra – skirstoma į kultūros bei informacijos politiką bei jaunimo ir sporto sritis. Minima laisvos žurnalistikos, paveldo bei kolektyvinės atminties įamžinimo svarba, taip pat archyvų skaitmeninimas);

5. Secure targeted and effective social policy (Tikslingos ir efektyvios socialinės politikos užtikrinimas – ruošiamasi karių bei migrantų grįžimui į šalį, programų jų gerovei ir reintegracijai kūrimui).

 

Šią diskusiją matome kaip pirmą žingsnį, kurio metu surinktume ir diskutuotume apie idėjas, kurias matome galintys įgyvendinti. Kito susitikimo metu jas aptartume su Ukrainos NVO. Galiausiai, sukonkretinus idėjas ir paruošus bandomąjį projektą (-us), ieškotume finansavimo iš privataus bei viešojo sektoriaus.

 

Į renginį kviečiame registruotis čia iki gruodžio 2 d. Planuojama susitikimo trukmė iki 2 val.

 

Vystomojo bendradarbiavimo platformos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos