Paramos gavėjo statuso šiemet neteko daugiau kaip 6,5 tūkst. organizacijų

Daugiau kaip 6,5 tūkst. organizacijų Registrų centro iniciatyva šiemet neteko paramos gavėjo statuso dėl to, kad laiku nepateikė savo metinių veiklos ataskaitų už 2021 metus.

Šių poveikio priemonių imtasi po to, kai buvo nustatyta, kad nemaža dalis paramos gavėjo statusą turinčių ir dėl to paramą galinčių gauti asociacijų, viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų neteikia privalomų metinių finansinių ataskaitų.

„Paramos gavėjo statusas suteikia galimybę juridiniams asmenims gauti paramą. Gaunama parama didžiajai daliai nevyriausybinių organizacijų yra pagrindinis jų pajamų šaltinis. Visuomenė turi teisėtą lūkestį susipažinti su organizacijų, kurioms suteikė paramą, veikla ir pasiekimais, o kasmetinės veiklos ataskaitos yra pirminis šios informacijos šaltinis. Taigi prievolė Registrų centrui pateikti metines ataskaitas pirmiausia turėtų būti suprantama kaip organizacijos atskaitomybės prieš visuomenę išraiška“, – sako Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Registrų centras dar vasarą 6,5 tūkst. asociacijų, labdaros ir paramos fondų bei viešųjų įstaigų išsiuntė įspėjimus apie numatomą joms panaikinti paramos gavėjo statusą dėl nepateiktų finansinių ataskaitų. Vadovaujantis Labdaros ir paramos įstatymu, Registrų centras gali panaikinti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą, jei per du mėnesius nuo gauto įspėjimo jis nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinės ataskaitos.

„Nors paramos gavėjo statusą turinčių ir finansinių ataskaitų nepateikusių organizacijų skaičius yra nemažas, tačiau džiugina tai, kad nemaža dalis jų po gautų įspėjimų atliko pareigą ir ataskaitas pateikė. Buvo netgi tokių, kurios pateikė finansines ataskaitas net už kelis pastaruosius metus. Vis dėlto maždaug 3 tūkst. įspėjimus gavusių organizacijų ataskaitų iki šiol nepateikė, tad joms Registrų centro iniciatyva bus panaikintas paramos gavėjo statusas“, – pabrėžia J. Kazlauskienė.

Dar maždaug 3,5 tūkst. juridinių asmenų automatiškai neteko paramos gavėjo statuso, kadangi dėl ne vienerius metus neteiktų finansinių ataskaitų apskritai buvo išregistruotos iš Juridinių asmenų registro.

Registrų centro duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi apie 30 tūkst. juridinių asmenų.

 

Registrų centro, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos