Teisingumas atstatytas - 1,2% GPM galėtų gauti tik NVO

VALIO! Teisingumas atstatytas.

Ketvirtį amžiaus lauktas sprendimas, kad 1,2% GPM galėtų gauti tik NVO, kokia ir buvo pirminė šios idėjos paskirtis, įgaus "kūną" (2022.06.07 Seimo balsavimas: už - 82, prieš - 17, susilaikė - 18)

Biudžetinių įstaigų, kaip viešųjų paslaugų teikėjų, išlaikomų valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšomis, eliminavimas neturės esminės įtakos jų veiklos užtikrinimui, kadangi šių įstaigų surenkama dalis iš 1,2% GPM tesudaro vos iki 1% jų metinio biudžeto.

Kuo daugiau lėšų galės gauti nevyriausybinis sektorius, tuo stipresnė bus pilietinė visuomenė. Visa chronologija čia.  

Ačiū visiems!!!

www.aciujums.lt

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos