Ar politikai pasiryš 1,2% GPM skirti NVO stiprinimui?

<PAPILDYTA> 2022.06.01 Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė siūlymams tarp 1,2% GPM gavėjų įtraukti švietimo ir kultūros biudžetines įstaigas.

******

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras prašo nepritarti vis didėjančiam ir augančiam Seimo narių pasiūlymų kiekiui plėsti 1,2% GPM gavėjų ratą.

Norime užtikrinti, kad tarp kelių tūkstančių veikiančių nevyriausybinių orgaizacijų (NVO) yra keli šimtai ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių), mokyklų, visas spektras neformalaus vaikų švietimo organizacijų ir kitų pilietiškumą skatinančių organizacijų (pvz., skautų, jaunimo organizacijų), kurioms ir turi būti dedikuota galimybė gauti gyventojų sumokėto GPM dalį.

Tokia pati situacija yra ir su kultūros sektoriaus NVO – festivaliai, meno kolektyvai, meno kūrėjus vienijančios organizacijos. Visos jos veikia nepriklausant nuo valstybės ir/ar savivaldybių pavaldumo, gaudamos finansavimą konkurso būdu ir dažnu atveju iš GPM dalies dengdamos projektų kofinansavimą ar užtikrindama veiklos tęstinumą tarp projektų, ypatingai metų pradžioje, kuomet projektinio finansavimo konkursai dar nebūna paskelbti.

Visos biudžetinės įstaigos užsitikrina finansavimą iš savo savininkų (savivaldybių), o įvertinus visų jų surenkamą lėšų kiekį iš 1,2% GPM, jis praktiškai visų biudžetinių įstaigų metinio biudžeto tesudaro vos 1%, yra atvejų kai ta dalis sudaro net 0,0006%.

Mūsų raštą visiems LR Seimo nariams su pagrindimu galite rasti ČIA

1,2% GPM lėšos turi būti panaudojamos pagal pirminę Įstatymo paskirtį, būtent stiprinti nepriklausomą nevyriausybinių, įskaitant ir bendruomeninių, organizacijų sektorių ir taip prisidėti prie visuomenei aktualių pokyčių bei atsakingo piliečių dalyvavimo sprendžiant viešojo gyvenimo klausimus.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

 

Nuorodos