<ATNAUJINTA> Skelbiami pirmieji NVO fondo lėšomis 2021 m. finansuojamų NVO projektų rezultatai

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-744 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, skelbiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio:

2021 m. lapkričio 18 d. potvarkis Nr.  A3-107 „Dėl Instituciniams gebėjimams stiprinti skirtų Nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais finansavimo“ ir pirmasis finansuojamų projektų sąrašas.

2021 m. lapkričio 22 d. potvarkis Nr.  A3-108 „Dėl Instituciniams gebėjimams stiprinti skirtų Nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais finansavimo“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. gruodžio 7 d. potvarkis Nr.  A3-117 „Dėl Instituciniams gebėjimams stiprinti skirtų Nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais finansavimo“

Finansuojamų projektų sąrašas bus atnaujinamas kas savaitę.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos