NVO statusą turinčių nevyriausybinių organizacijų skaičius išaugo dukart

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau daugiau kaip metus gali Registrų centre nemokamai įregistruoti vadinamąjį NVO statusą, žymą, leidžiančią lengviau identifikuoti naudą visuomenei kuriančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas. Registrų centro iniciatyva atverti Juridinių asmenų duomenys rodo, kad per metus tai padariusių organizacijų skaičius išaugo beveik du kartus.

Registrų centro atvirų duomenų puslapyje patalpinti duomenų rinkiniai apie juridinius asmenis, turinčius įregistruotą žymą „Nevyriausybinė organizacija“. Dar prieš metus jų skaičius buvo apie 800, o štai šiuo metu NVO žymą nemokamai įsiregistravo apie 1,4 tūkst. skirtingų viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų bei asociacijų.

Beje, per pastaruosius metus NVO žyma paties juridinio asmens ar asignavimo valdytojo sprendimu buvo išregistruota 4 juridiniams asmenims.

NVO statuso registravimas leidžia ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

Visuotinai pripažįstama, kad vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų yra nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos bendruomenių gyvenimo sąlygas, padeda tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, gausa bei įvairovė. Nevyriausybinėmis organizacijomis jos vadinamos pabrėžiant, kad jos yra įkurtos ne valdžios iniciatyva, tai yra savanoriškos organizacijos, įsteigtos laisva žmonių valia, piliečiai į šias organizacijas buriasi ir jas remia savanoriškai.

Įregistruoti NVO žymą galima vos kelių mygtukų paspaudimu

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta – viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti neišvykęs iš namų, o paprasčiausiai prisijungęs prie Registrų centro savitarnos.

Savitarnos sistemoje organizacijos vadovas vos per kelias minutes gali užpildyti ir pateikti prašymą įregistruoti Nevyriausybinės organizacijos žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia.

Pateikti prašymą įregistruoti NVO žymą nevyriausybinių organizacijų atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių.

Žyma Juridinių asmenų registre, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistruojama per 3 darbo dienas.

Paramos gavėjų per metus sumažėjo

Juridinių asmenų registre juridiniai asmenys taip pat gali įregistruoti paramos gavėjo statusą. Žvelgiant į atvirus Juridinių asmenų registro duomenis galima pamatyti, kad tokį statusą turinčių įmonių ar organizacijų per metus šiek tiek sumažėjo – dar prieš metus jų skaičius viršijo 35 tūkst., o šiuo metu tokį statusą turinčių juridinių asmenų Lietuvoje yra apie 34 tūkstančius.

Per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo apie 950 juridinių asmenų, tačiau šio statuso neteko daugiau kaip 1,4 tūkst. jį turėjusių juridinių asmenų.

Teisės aktai numato atvejus, kuomet paramos gavėjo statusas gali būti išregistruojamas. Pavyzdžiui, Registrų centras tai gali padaryti savo iniciatyva, jei juridinis asmuo vėluoja teikti finansinę ataskaitą.

 

Registrų centro, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos