Dešimtyje Lietuvos savivaldybių startuoja bandomasis modelis, siekiant stiprinti bendruomenines organizacijas

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su partneriais Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga pradeda įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant stiprinti bendruomenines organizacijas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonė įgyvendinama bendradarbiaujant su dešimt Lietuvos savivaldybių ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Priemonės tikslas – skatinti savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą. 

Priemonės bandomojo modelio tikslas - vykdyti konsultavimo veiklas, efektyvinti Priemonės įgyvendinimą 10-tyje Lietuvos savivaldybių (Anykščių r.,  Elektrėnų r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kėdainių r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Tauragės r., Trakų r.), stiprinti bendruomenines organizacijas teikiant joms mentorystės paslaugas projektų rengimo ir įgyvendinimo metu bei skatinti vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus.  

Nuo 2021 m. rugpjūčio 17 dienos iki rugpjūčio 27 dienos 10 Lietuvos savivaldybių pradės kviesti savo miesto/rajono bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal šią Priemonę.  

Įgyvendinant bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones savivaldybėse siekiama sustiprinti bendruomenių vaidmenį, dalyvaujant vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose. „Kiekvienai organizacijai, kurios paraiška savivaldybių vertinimo komisijų bus atrinkta įgyvendinimui ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis, bus suteikta galimybė su mūsų ekspertais detaliai aptarti planuojamus pasiekti tarpinius, galutinius rezultatus, išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei reikalingas palaikymas ir ekspertų pagalba projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir kiti aspektai“, – teigia Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorė Olia Žuravliova.    

Įvertinus reikalingos pagalbos poreikį organizacijai ir projekto kompleksiškumą, būtų parengti mentorystės būdai ir intensyvumas.  Projekto vykdytojai galės pasitelkti mentorius viso projekto įgyvendinimo metu.  

Sekite visą informaciją: 

 

Internetiniai puslapiai  

Socialiniame tinkle Facebook 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras  

www.3sektorius.lt/labdara-parama/bendruomeniu-pilotas/ 

 

www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras  

Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga 

www.lvbos.lt  

www.facebook.com/lvbos  

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 

www.lkbs.lt  

www.facebook.com/LKBSajunga  

  

Visais su Priemone susijusiais klausimais galite kreiptis el.paštu bendruomenes@nisc.lt   

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos informacija 

Nuorodos