Informacija apie Trakų rajono savivaldybės gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo 12 p., teikiame informaciją apie Trakų rajono savivaldybės gautas paraiškas.

Šia priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą, tenkinat viešuosius jų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, o vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys Savivaldybės sudaryta komisija.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-TRK-1

Trakų rajono neįgaliųjų draugija

Socialinė veikla ir socialinio verslo plėtra neįgaliesiems

2

BO-2021-TRK-2

Pensininkų sąjungos ‘BOČIAI’ Trakų rajono bendrija

Aktyvaus ir sveikatinančio laisvalaikio skatinimo Trakų rajono Trakų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos senjorų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

3

BO-2021-TRK-3

Angelų kalvos bendruomenė

Angelų kalvos priežiūra ir atnaujinimas

4

BO-2021-TRK-4

BIJŪNŲ BENDRUOMENĖ

Viena kryptim kartu

5

BO-2021-TRK-5

ASOCIACIJA „AUKŠTADVARIO ŽIBURIAI“

ASOCIACIJOS  NARIŲ IR PARTNERIŲ BENDRAVIMO  IR BENDRADARBIAVIMO BEI PARTNERYSTĖS  SKATINIMAS 

6

BO-2021-TRK-6

Rykantų bendruomenė

Bendruomenės telkimas ir socialinio verslo skatinimas Rykantuose

7

BO-2021-TRK-7

ASOCIACIJA „ŽAIZDRIETIS“

Bendruomeninis forumas „Bendravimas ir edukacija, adventinių tradicijų puoselėjimas“

8

BO-2021-TRK-8

Asociacija „Viesų bendruomenė“

Kuriame tradicijas kartu

9

BO-2021-TRK-9

Grendavės bendruomenė "Žiburys"

Žvejų ir sporto diena Grendavės kaime

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos