Pagal 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį paskelbti kvietimai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su partneriais Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga  pradeda įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant stiprinti bendruomenines organizacijas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonė įgyvendinama bendradarbiaujant su dešimt Lietuvos savivaldybių ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės tikslas – skatinti savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą. 

Priemonės bandomojo modelio tikslas - vykdyti konsultavimo veiklas, efektyvinti Priemonės įgyvendinimą 10 Lietuvos savivaldybių (Anykščių r.,  Elektrėnų r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kėdainių r., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Tauragės r., Trakų r.), stiprinti bendruomenines organizacijas, teikiant joms mentorystės paslaugas projektų rengimo ir įgyvendinimo metu bei skatinti vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus. 

Tinkami pareiškėjai bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (SADM aprašo 4 punktas). Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Paraiškų pateikimo terminas          

Savivaldybė

Galima valstybės biudžeto lėšų        suma                

Kvietimas, dokumentai                                

2021-09-06 17:00

Anykščių rajono                      

Mažiausia suma -  500 Eur

Didžiausia suma - 2.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.          

2021-09-07 17:00

Panevėžio miesto  

Mažiausia suma - 1.000 Eur

Didžiausia suma - 9.000 Eur 

Daugiau informacijos ČIA

2021-09-09 17:00 

Kėdainių rajono 

Mažiausia suma - 1.000 Eur

Didžiausia suma - 4.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA

2021-09-10 17:00

Kaišiadorių rajono

Mažiausia suma - 500 Eur 

Didžiausia suma - 3.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.            
2021-09-10 16:45

Klaipėdos miesto

Mažiausia suma - 1.500 Eur

Didžiausia suma - 20.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA
2021-09-13 17:00 Tauragės rajono

Mažiausia suma - 500 Eur

Didžiausia suma - 3.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.
2021-09-13 17:00 Trakų rajono 

Mažiausia suma - 500 Eur

Didžiausia suma - 5.000 Eur 

Daugiau informacijos ČIA.
2021-09-13 17:00

Klaipėdos rajono

Mažiausia suma - 1.000 Eur

Didžiausia suma - 4.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.

2021-09-14 17:00

Elektrėnų rajono 

Mažiausia suma - 500 Eur

Didžiausia suma - 3.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.
2021-09-15 23:59

Kauno miesto 

Mažiausia suma - 500 Eur

Didžiausia suma - 20.000 Eur

Daugiau informacijos ČIA.

 

DOKUMENTAI:

Paraiškos pildymo vadovas atsisiųsti

 

Paraiškos forma (2021 m.) atsisiųsti

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos atsisiųsti

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos atsisiųsti

 

 

 

Registracija į informacinius susitikimus:

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

 

Visais su Priemone susijusiais klausimais galite kreiptis el.paštu bendruomenes@nisc.lt   

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos informacija 

Nuorodos