Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti paraiškas projektams (iki: 2024 gegužės 07)

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas (toliau – Fondas) kviečia teikti paraiškas projektams, skatinantiems Lietuvos gerosios patirties perdavimą šalims partnerėms eurointegracijos, kovos su dezinformacija, skaitmeninės transformacijos, ekonominės gerovės kūrimo ir psichosocialinės sveikatos stiprinimo srityse.

Fondo tarybos sprendimu, kovo 25 dieną paskelbtos devynios koncepcijos projektams, kurie būtų įgyvendinami Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetinėse šalyse – Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele, Armėnijoje, Irake, Kenijoje.

Reaguojant į Rusijos karo Ukrainoje pasekmes visuomenės sveikatai, numatoma skirti finansavimą projektams, padedantiems karo traumas patyrusiems Ukrainos žmonėms gauti kokybiškas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.

Fondas taip pat numato remti Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo demokratines reformas, būtinas siekiant narystės Europos Sąjungoje, projektus, stiprinančius strateginę komunikaciją bei atsparumą dezinformacijai.

Tikimasi, kad Fondo lėšomis finansuojami projektai padės veiksmingiau įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus valstybėse partnerėse, stiprins jų ryšius su Lietuva, atvers daugiau bendradarbiavimo galimybių. Bendra planuojama finansavimo suma – 850 000 eurų. Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Visa informacija apie finansuojamas veiklas, reikalavimus pareiškėjams, projektų paraiškų teikimą ir vertinimą skelbiama Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) interneto svetainėje  lietuvių ir anglų kalbomis.

Paraiškų teikimo terminas – 2024 metų gegužės 7 d.

 

Remiamos veiklos

Teikiamos paraiškos ir jose nurodytos veiklos turi atitikti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategines kryptis ir Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos patvirtintas koncepcijas:

1 koncepcija „VISUOMENĖS ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI UGDYMAS IR HIBRIDINIŲ GRĖSMIŲ PREVENCIJA“ (Armėnijos Respublika)

2 koncepcija „NACIONALINĖS IR REGIONINĖS ŽINIASKLAIDOS KOMPETENCIJŲ IR ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI STIPRINIMAS“ (Moldovos Respublika)

3 koncepcija „PARAMA ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI EUROINTEGRACIJOS SRITYJE MOLDOVOJE“

4 koncepcija „MOTERŲ IR MERGAIČIŲ EKONOMINIS IR SOCIALINIS ĮGALINIMAS IRAKE“

5 koncepcija „SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA KENIJOJE“

6 koncepcija „VISUOMENĖS ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI IR HIBRIDINĖMS GRĖSMĖMS STIPRINIMAS“ (Sakartvelas)

7 koncepcija „PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS UKRAINOS ŽMONĖMS“

8 koncepcija „JAUNIMO IR MOTERŲ SKAITMENINIŲ IR VERSLO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS NIGERIJOJE, KENIJOJE, GANOJE“

9 koncepcija „PARAMA PILIETINEI VISUOMENEI“ (Ukraina, Moldova, Sakartvelas, Armėnija)

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.
Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2024 m. gegužės 7 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Kvietimo pristatymo renginio PPT

Kvietimo pristatymo VIDEO

 

CPVA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos