Kvietimas NVO, norinčioms semtis patirties iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos organizacijų (iki: 2022 gruodžio 15)

„Aktyvių piliečių fondo“ (APF) programos, kurią „Atviros Lietuvos fondas“ su partneriais administruoja jau antrus metus, kalendoriuje – skubus ir vertingas kvietimas! Skirtingai nei iki šiol skelbtuose kvietimuose, vertė matuojama ne finansais, skirtais veiklai, bet reta galimybe nevyriausybinių organizacijų darbuotojams ir savanoriams kelti kvalifikaciją per praktiką partnerystėje.

Iki 2022 m. gruodžio 15 d. nevyriausybinės organizacijos gali teikti projektus kelionėms į Islandiją, Lichtenšteiną arba Norvegiją (fondo šalis donores) arba kviestis jų ekspertus į Lietuvą, semtis patirties, megzti partnerystes, kurti bendrus projektus su NVO atstovais. Šie praktinio mokymosi mobilumo projektai pilnai padengiami „Aktyvių piliečių fondo“ lėšomis. Finansuojamos tiesioginės priėmimo (mentoriaus atlyginimas, vertimas ir kt.) ir dalyvio išlaidos (kelionė, draudimas, apgyvendinimas, dienpinigiai), kompensuojamas dalyvio atlyginimas bei netiesioginės išlaidos.

Organizacijų darbuotojas(-ai)/ savanoris(-iai) (grupės nuo 1 iki 3 ) gali apeliuoti į trumpalaikius vizitus (nuo 5 iki 20 darbo dienų) į šalį donorę arba pasikviečiant kolegas ar ekspertus į Lietuvą, laikinai įsiliejant į priimančios NVO aplinką, mokantis, mezgant partnerystes, įgyjant naujų naudingų kompetencijų. Veiklos turi būti įgyvendintos iki 2024 metų kovo 31 dienos.

„Šis patirties mainų modelis pažįstamas ir imliai naudojamas organizacijų, siekiančių proaktyviai vystyti savo veiklas ir būti priešakyje. Raginame pasinaudoti retai NVO sektoriuje pasitaikančia galimybe, atversiančia platesnes perspektyvas tolimesnei organizacijos veiklai“, – kviečia „Atviros Lietuvos fondo“ programų vadovė Marta Gadeikienė. 

Naujos partnerystės ar bendri projektai – galimas šių projektų rezultatas. Būtina dvišalio praktinio mokymosi mobilumo projektų sąlyga – šalies donorės nevyriausybinės organizacijos dalyvavimas projekte.

Lietuvos organizacijoms, ieškančioms partnerių, taip pat gali padėti  Norvegijos Helsinkio komitetas ir Islandijos žmogaus teisių centras, atstovaujantys savo šalims APF programos kontekste. Potencialių partnerių paieškai palengvinti yra sukurtos partnerių paieškos duomenų bazės Norvegijoje ir Islandijoje.

Kvietimo dokumentai:

No photo description available.

Kvietimo reziume

Kvietimas teikti paraišką dvišaliam bendradarbiavimui – praktinis mokymosi mobilumas

Paraiškos forma

Praktinio mokymosi mobilumo biudžetas

Dalyvaujančios organizacijos deklaracija

Iškilus klausimams organizacijos gali kreiptis į Fondo operatorių adresu info@apf.lt arba pasitikrinti D.U.K. skyrelyje

 

APF, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos