Mokymai "Gero valdymo taikymo principai Lietuvos savivaldybėse. 2 ciklas" Tauragėje (vyks: 2015 lapkričio 26 - 2015 lapkričio 27)

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos „Change the World“, įgyvendina projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, finansuojamą Centrinės projektų valdymo agentūros pagal Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius (pvz. ES Struktūrinių investicijų lėšas ir pan.).


Projekto uždaviniai:
• Gerinti savivaldybių ir viešųjų paslaugų tiekėjų administracinius ir viešuosius gebėjimus, taikant gero viešojo valdymo principus;
• Padėti savivaldybėms efektyviai pasinaudoti potencialiais finansavimo šaltiniais, sprendžiant svarbius vietos klausimus;
• Perteikti gerąją Norvegijos patirtį įvairiose viešosios politikos srityse vietos lygmeniu;

Projekto metu tiesiogiai dirbama su 10 Lietuvos savivaldybių, kurių atstovams bus teikiamos konsultacijos, rengiami mokymai, padedama pasirengti potencialių finansavimo šaltinių pritraukimo strategijos gaires. Projekto metu taip pat bus perteikiama ir Norvegijos gerosios praktikos patirtis.
 

Tauragės r. savivaldybės administracijos (Respublikos g. 2, Tauragė) posėdžių salė

Dalyviai: savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, NVO atstovai (20 asmenų)

Mokymus veda: Ričardas Diržys, strateginės plėtros konsultantas, psichologas

Mokymų konsultantai: 
• Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais;

• Martinas Žaltauskas, viešosios politikos analitikas, NVO informacijos ir paramos centro vadovas. 

 

Mokymų tikslas - padėti NVO taryboms pasirengti strateginių planų gaires, numatant aktyvų NVO vaidmenį savivaldybių viešo intereso sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo srityse.

1 diena

LAIKAS

DARBOTVARKĖ

10.00 – 11.30

Įvadas, dalyvių lūkesčiai, įspūdžiai ir prisiminimai iš pirmojo susitikimo Gerojo valdymo principų taikymo studijos ir kitų programų aptarimas

11.30 – 11.45

Kavos pertrauka

11.45 – 13.15

Bendradarbiavimo pridėtinės vertės atpažinimas per praktinius užsiėmimus, praktinių užsiėmimų aptarimai

13.15 – 14.15

Pietūs

14.15 – 15.30

Savivaldybės strateginio plano analizė, nacionalinių strategijų ir programų integravimas į strateginį planą. Darbas grupėse

15.30 – 15.45

Kavos pertrauka

15.45 – 17.30

NVO tarybos vizijos formulavimas

17.30 – 18.00

Apibendrinimas, kitos dienos tikslų nustatymas

 

2 diena

LAIKAS

DARBOTVARKĖ

10.00 – 11.30

SSGG analizė, darbas grupėse

11.30 – 11.45

Kavos pertrauka

11.45 – 13.15

SSGG analizė, darbas grupėse, apibendrinimas bendrame rate, prioritetų išskyrimas

13.15 – 14.15

Pietūs

14.15 – 15.30

Strategijos rengimas – tikslų ir uždavinių formulavimas, prioritetų nustatymas, diskusijos

15.30 – 15.45

Kavos pertrauka

15.45 – 17.30

Strategijos rengimas – tikslų ir uždavinių formulavimas, prioritetų nustatymas, diskusijos

17.30 – 18.00

Tolimesnių strategijos kūrimo žingsnių numatymas

Atliktų darbų įvertinimas

Abiejų mokymo ciklų (3 dienų) darbo vertinimas

 

Asmuo kontaktams:
Projekto vadovė Olia Surdokienė, olia@nisc.lt , tel. +370 5 2618782. 

Mokymai rengiami Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro įgyvendinant projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, kuris finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius.

NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos