Skelbiame Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-15 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr.  A6-156skelbiame Klaipėdos rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-17

Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė

Spindinčio kalėdinio sodo pasaka

92,5 4500,00

3578,00

2.  BO-2024-26 Asociacija Kretingalės bendruomenė Mums gera būti kartu! 92,5 4500,00 4500,00
3. BO-2024-193 Veiviržėnų bendruomenė Apšvietimo įrengimo pratęsimas Veiviržo slėnyje 91,0 4500,00 4500,00
4. BO-2024-59 Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė 89,5 4500,00 4463,00
5. BO-2024-71 Girininkų kaimo bendruomenė Tradicinė šventė Girininkuose "Amatas rengia, puošia, maitina" 89,0 4500,00 4487,00
6.  BO-2024-140 Lapių bendruomenės centras Bendruomenės stiprinimas, naujų idėjų generavimas, pasitelkiant Vilkaviškio bendruomenių socialinio verslo patirtį 87,5 4280,00 4180,00
7. BO-2024-135 Asociacija "Ližių bendruomenė" Stiprūs drauge 84,0 4490,00 4065,00
8. BO-2024-33 Drevernos bendruomenė Žvejo kiemas ir sodas 84,0 4496,00 4396,00
9. BO-2024-149 Asociacija Pėžaičių bendruomenė Bendruomenės kultūrinių ir meninių kompetencijų ugdymo edukacijų ir parodų ciklas „Mus vienija KULTŪRA“   82,0 4405,35 3587,00
10. BO-2024-144 Kaimo bendruomenė "Smilgynai ir kaimynai" Stipriname bendruomenę 80,0 4477,00 4477,00
11. BO-2024-47 Gribžinių bendruomenė Upės vingiuose su baidarėmis 77,5 4499,60 2510,00
12. BO-2024-198 Asociacija "Dauparų bendruomenė" Stipri bendruomenė, stiprus visuomenės imunitetas 71,5 4500,00

4440,00 (lėšų užtenka 3269,00)

                                                               VISO:  48012,00

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-15

Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė

Judrėnų bendruomenės namų virtuvėlės atnaujinimas

70,5 4500,00

4500,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-2024-53

Gargždų miesto bendruomenė

Geriausia terapija - bendruomenių partnerystė

4500,00 28,5

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.  BO-2024-214 Senųjų Kunkių bendruomenė Kuršių amatai 4500,00 27,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3. BO-2024-43 Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė Susiburkime ir bendraukime visi 2785,88 27,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4. BO-2024-106 Glaudėnų kaimo bendruomenė "Vyšnelė" Draugiška kaiminystė 3914,77 27,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos