ASOCIACIJOS STEIGIMAS

Asociacijos steigėjai
Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra 3 (trys).


Asociacijos valdymo organai
Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas (gali būti vadinamas ir konferencija, suvažiavimu, kongresu, asamblėja ir pan.) bei turi paskirti vienasmenį valdymo organą (vadinamą direktoriumi, administratoriumi, sekreotoriumi ir pan.). Asociaciacia taip pat gali turėti ir kolegialų valdymo organą (vadinamą taryba arba valdyba), tačiau jo sudarymas nėra privalomas.


Asociacijos teisinė bazė
Asociacijos steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR Civilinis kodeksas ir LR Asociacijų įstatymas.

Svarbu! Tarp jūsų steigiamojo susirinkimo ir duomenų įregistravimo juridinių asmenų registre negali praeiti daugiau kaip šeši mėnesiai.

Čia rasite Registrų centrui teikiamų prašymų formas

Asociacijos steigimo dokumentai, kurie turi būti parengti steigėjų ir patvirtinti notaro:

Nuorodos