VISUOTINIS STANDARTAS PILIETINĖS VISUOMENĖS ORGANIZACIJŲ ATSKAITOMYBEI UŽTIKRINTI

12 ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINANT DINAMIŠKĄ ATSKAITOMYBĘ

Pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) atlieka esminį vaidmenį, siekdamos ugdyti visuomenę, kuri laikytųsi teisingumo principų ir tausotų planetą. Bendradarbiaujame su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, ypač su tais žmonėmis ir partneriais, kurie yra tiesiogiai susiję su mūsų veikla.

Norėdami sėkmingai vykdyti veiklą, turime palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais – taip sužinosime ne tik jų poreikius ir ką jie gali pasiūlyti, bet ir kokiais būdais visi kartu galėtume veiksmingai siekti permainų.

Priimdami sprendimus, turime atsižvelgti į suinteresuotųjų subjektų teikiamą grįžtamąjį ryšį, kad visi kartu galėtume siekti vis geresnių rezultatų ir puoselėti abipusiu pasitikėjimu pagrįstus santykius.

Laikydamosi šių Įsipareigojimų, pilietinės visuomenės organizacijos užmegs glaudesnius ryšius su suinteresuotaisiais subjektais, pajėgs nuolatos tobulinti savo darbo kokybę, pelnys pasitikėjimą šiais nestabilumo paženklintais laikais, padidins individualios ir kolektyvinės veiklos poveikį ir aktyviau prisidės siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Nuorodos