„Žalios Lietuvos“ iniciatyvos penktоji diskusija, skirtą NVO atstovams (vyks: 2020 lapkričio 24)

Kviečiame Jus į Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos „Žalios Lietuvos“ iniciatyvos penktąją diskusiją, skirtą nevyriausybinio sektoriaus atstovams. Diskusija vyks š. m. lapkričio 24 d. nuotoliniu būdu. Apie savo dalyvavimą maloniai prašome informuoti iki lapkričio 20 d. užpildant šią registracijos formą.

Renginio metu aptarsime nevyriausybinio sektoriaus svarbą sprendžiant aplinkos problemas, prisidedant prie aplinkosauginio sąmoningumo ugdymo. Ieškosime būdų, kaip užtikrinti kuo platesnį bei efektyvesnį visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime. Kviesime dalintis Jūsų atstovaujamų organizacijų, bendruomenių gerąja praktika ir pasiekimais, taip pat problemomis ir galimais jų sprendimo būdais, kurie prisidėtų prie pagrindinių „Žalios Lietuvos“ iniciatyvos tikslų.

Renginio programa

13.00 – 13.10 Iniciatyvos pristatymas
13.10 – 13.20 Kadenciją baigusio Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus
įžanginis žodis

13.20 – 13.40 Visuomenės teisės gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais įgyvendinimo Lietuvoje aktualijos (AM, Eglė Paužuolienė)
13.40 – 14.50 Dalyvių pasisakymai, diskusija
14.50 – 15.00 Diskusijos apibendrinimas
Moderatorius: Jaroslav Neverovič, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas, Aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas

Diskusijų metų Jūsų pateiktas idėjas įtrauksime į planuojamą parengti „Žalios Lietuvos“ iniciatyvos baigiamąją deklaraciją.

2019 m. lapkričio 29 d. vykusios Klimato savaitės metu Prezidentas G. Nausėda verslą ir visuomenę pakvietė burtis į Žalios Lietuvos iniciatyvą. Iniciatyvos tikslas – dialogo būdu susitarti ir prisiimti savanoriškus įsipareigojimus savo veiksmais ir pavyzdžiu siekiant švaresnės ir žalesnės Lietuvos ateities. Tik visuotinio susitarimo būdu galėsime iš esmės pakeisti savo požiūrį ir elgesį į tai, kaip turime kurti, vartoti, judėti ir gaminti, norėdami gyventi švarioje ir sveikesnėje aplinkoje. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos