Nevyriausybinių organizacijų tarybų, veikiančių Lietuvos savivaldybėse, konferencija (vyks: 2017 birželio 29)

2017m. birželio 29 d. 12 val. SADM didžiojoje salėje organizuojama konferencija, kurioje dalyvaus įvairių Lietuvos savivaldybių NVO tarybų nariai.

Dalyviai: savivaldybių NVO tarybų pirmininkai ir nariai, nacionalinės NVO tarybos nariai.

Konferencijos tikslas: pristatyti nacionalinės NVO tarybos veiklą ir aptarti savivaldybių NVO tarybų veiklos planus, aptarti praėjusių 2 metų nuveiktus darbus ir ateities iššūkius.

Konferenciją organizuoja: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Nacionaline NVO koalicija, koordinuojama Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro bei Nevyriausybinių organizacijų Taryba.

Registruotis šiuo el. paštu: milda.saudarge@socmin.lt

 

RENGINIO PROGRAMA

11.00 – 12.00 

Atvykimas ir registracija 

12.00 – 12.15 

Sveikinimo žodis 

Eitvydas Bingelis, socialinės apsaugos ir darbo viceministras 

12.15 – 12.30 

Konferencijos darbotvarkės ir tikslų pristatymas 

Martinas Žaltauskas, NVO tarybos pirmininkas, NVO informacijos ir paramos centro direktorius 

12.30 – 12.50 

NVO tvarumo indekso pristatymas 

Jolanta Blažienė, Bendruomenių kaitos centro direktorė 

12.50 – 13.15 

Deinstitucionalizacijos procesas ir viešųjų paslaugų perdavimas NVO 

Elena Urbonienė, NVO tarybos narė, NVO vaikams konfederacijos direktorė 

13.15 – 13.30 

Bendruomenių plėtros programa – NVO įsitraukimas į paslaugų teikimą savivaldybėse 

Reda Kneizevičienė, NVO tarybos narė, LVBOS pirmininkė 

13.30 – 14.00 

Kavos pertrauka 

14.00 – 16.00 

Diskusija: NVO tarybų darbas savivaldybėse (darbas 4 grupėse) 

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos