Seminaras, skirtas viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalteriams (vyks: 2016 balandžio 07 - 2016 balandžio 15)

LUKOS PAČIOLIO BUHALTERIŲ INSTITUTAS kviečia į antrąjį seminarą, skirtą viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalteriams, – „Finansinė atskaitomybė ir gautos paramos deklaravimas. Apskaitos, mokesčių ir darbo teisės naujovės“!

 

SEMINARO PROGRAMA

1. Labdara, parama: teikimo ir gavimo įforminimas bei deklaravimas.

Naujos paramos teikimo metinės ataskaitos (FR0477) bei paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos (FR0478) formos ir jų pildymo ypatumai, mėnesinės paramos teikimo ir gavimo ataskaitos (PLN203) teikimo atvejai. Šiam tikslui skirtos sutartys, aktai, ataskaitos.

2. Pelno nesiekiančių organizacijų ir fizinių asmenų tarpusavio santykių įforminimo būdai.

Galimybės su organizacijos vadovu bei kitais asmenimis sudaryti darbo ir civilines sutartis, vadovo atsakomybė. Atlygintino ir neatlygintino darbo įforminimas, savanorystė. Sutarčių sudarymas, atlygio apskaita ir apmokestinimas.

3. Pelno nesiekiančių organizacijų metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis, turinys ir tvirtinimas.

Finansavimo operacijų registravimas buhalterinėje apskaitoje ir atskleidimas veiklos rezultatų ataskaitoje. Duomenų apie nepanaudotas dotacijas ir kitus finansavimo šaltinius atskleidimas finansinėse ataskaitose. Metinės veiklos ataskaitos turiniui keliami reikalavimai įvairių rūšių pelno nesiekiančiose organizacijose.

4. Buhalterinės apskaitos ir mokesčių naujovės pelno nesiekiančiose organizacijose.

5. Kitų svarbių norminių aktų pasikeitimų apžvalga.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus, kuriuos seminaro lektorėms galima užduoti iš anksto el. p. pna2@paciolis.lt.

 

Seminaro trukmė: 10:00–14:00 val.

Pertraukos metu dalyviai bus vaišinami kava ir užkandžiais. 

SEMINARO KAINA  79 € 69 €*(PVM netaikomas)

*Kaina galioja sumokėjus iki 2016 m. kovo 31 d.

 

Seminarai vyks:

Vilniuje, viešbučio „Karolina“ konferencijų salėje, Sausio 13-osios g. 2 – balandžio 11 d.;

Kaune, Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62 – balandžio 7 d.;

Klaipėdoje, viešbučio „Amberton Klaipėda hotel“ konferencijų salėje, Naujojo sodo g. 51 –
balandžio 15 d.;

Šiauliuose, viešbučio „Saulininkas“ konferencijų salėje, St. Lukauskio g. 5a – balandžio 8 d.;

Panevėžyje, viešbučio „Romantic“ konferencijų salėje, Kranto g. 24 – balandžio 14 d.

 

KIEKVIENAS SEMINARO DALYVIS GAUS:

- išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais;

- itin vertingą praktinį leidinį „NAUDINGA INFORMACIJA BUHALTERIAMS“, kuris pagelbės kiekvienam buhalteriui tvarkyti finansinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčius bei vykdyti kitas prievoles;

- kitus Jūsų patogumui skirtus naudingus priedus bei leidinius;

- seminare nagrinėtų sutarčių ir kitų dokumentų šablonus (pateikiami internete).

Apie seminaro dėstytojus, registracijos formą ir daugiau informacijos rasite čia

 

LUKOS PAČIOLIO BUHALTERIŲ INSTITUTO, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos