Konferencija “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” (vyks: 2016 vasario 18)

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos asociacijos „Change the World“ vykdo projektą “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse”.

Projekto tikslas – sustiprinti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų (toliau - NVO) bendradarbiavimą gerinant savivaldybių ir viešųjų paslaugų tiekėjų administracinius ir viešuosius gebėjimus, taikant gero viešojo valdymo principus, keliant viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukiant naujus ir (ar) papildomus finansavimo šaltinius (pvz., ES Struktūrinių investicijų lėšas ir pan.).

Įgyvendinant minėtą projektą 10-tyje savivaldybių buvo vykdomi mokymai, kuriuose dalyvavo savivaldybių tarybų nariai, administracijos darbuotojai, NVO atstovai, taip pat kiekvienai projekte dalyvaujančiai savivaldybei, įvertinant jų veiklos infrastruktūrą ir galimybes ją gerinti, buvo parengtos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo stiprinimo rekomendacijos.

2016 m. vasario 18 d. (ketvirtadienį) 10.30 val. Socialinių mokslų kolegijoje (Kalvarijų g. 137E, Vilnius) organizuojama konferencija “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse”, kurioje bus pristatomos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo plėtros galimybės bei Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pristatys ekspertas iš Norvegijos.

Dalyvauti konferencijoje kviečiame savivaldybių tarybų narius, administracijų darbuotojus, su NVO sritimi susijusius valstybės institucijų deleguotus darbuotojus bei NVO atstovus:

- ne daugiau kaip 4 (keturis) atstovus iš projekte dalyvaujančios savivaldybės*. Pageidautina, jog dalyvautų NVO tarybos pirmininkas, išlaikant santykį: 2 savivaldybės ir 2 NVO atstovai;

- ne daugiau kaip 2 (du) atstovus iš kiekvienos kitos savivaldybės. Pageidautina, jog dalyvautų NVO tarybos pirmininkas, išlaikant santykį: 1 savivaldybės ir 1 NVO atstovas.

Tikimės, kad pasidalijimas gerąja patirtimi padės savivaldybėms veiksmingiau teikti viešąsias paslaugas, sustiprins bendradarbiavimą su NVO ir bus sukurtas socialinis patirties mainų tinklas.

Dalyvius į konferenciją prašome registruotis čia iki vasario 12 dienos.

 

Praktinė informacija:

- Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Renginio metu organizuojamos kavos pertraukos, pietūs. 

- Kelionės išlaidos nėra apmokamos.

Prašome informuoti:

- Jei užsiregistravote ir negalėsite atvykti;

- Jei reikalingi pažymėjimai;


- Jei turite specialiųjų poreikių (nurodykite registruojantis arba el. p. olia@nisc.lt)

 

*projekte dalyvaujančios savivaldybės: Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Jurbarko, Molėtų, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Švenčionių.

 

KONFERENCIJOS „GERO VALDYMO PRINCIPŲ TAIKYMAS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE“ PROGRAMA

Data: 2016 m. vasario 18 d. (ketvirtadienis)
Vieta: Socialinių mokslų kolegija (Kalvarijų g. 137 E, Vilnius)
Dalyviai: Lietuvos savivaldybių tarybų nariai, administracijų darbuotojai, su NVO sritimi susijusių valstybės institucijų deleguoti darbuotojai, NVO atstovai (100 asmenų)

Laikas Darbotvarkė
09.30 – 10.30 Sutikimo kava/arbata.  Dalyvių registracija.
10.30 – 10.50 Renginį moderuoja Socialinių mokslų kolegijos direktorė Gabija Skučaitė

Sveikinimo kalbos
 • Algirdas Butkevičius, LR Ministras Pirmininkas (tbc)
 • Ramūnas Keršys, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

10.50 – 11.20 Projekto “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” rezultatų apibendrinimas, tolimesni žingsniai
 • Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius
 • Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais
Diskusija
11.20 – 11.40 Nacionalinės pažangos programos rodikliai: savivaldybių pasirengimas iki 2020 metų bent 15 procentų perduoti viešąsias paslaugas NVO sektoriui
 • Dalia Masaitienė, Vidaus reikalų ministerijos Vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja
Diskusija
11.40 – 12.00 Valstybės institucijų, NVO ir piliečių požiūris į bendradarbiavimą priimant viešuosius sprendimus
 • Dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, VU TSPMI dėstytoja
Diskusija
12.00 – 12.30 Kavos pertrauka
12.30 – 13.00 NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas: savivaldybių atvejų pristatymas
 • Reda Kneizevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė
 • Rasa Laiconienė  - Vilniaus m. savivaldybės  Socialinių reikalų ir Sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja
 • Simonas Gentvilas, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys
Diskusija
13.00 – 13.30 Norvegijos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo situacijos pristatymas
 • Mauricio Deliz, asociacijos „Change the World“ direktorius
Diskusija
13.30 – 14.30 Pietūs
14.30 – 16.00 Darbas grupėse pagal sritis:
 • Kultūra ir menas
 • Sportas (profesionalus ir mėgėjiškas)
 • Socialiniai ir sveikatos klausimai
 • Švietimas (formalus ir neformalus)
16.30 – 17.30 Darbo grupių rezultatų pristatymas, renginio apibendrinimas

Kontaktai informacijai:
Atstovė viešiesiems ryšiams Indrė Viliūnienė, naujienos@lsa.lt, tel.: 8 52313698, 8 618 58706;
LSA patarėjas dr. Gediminas Vaičionis, gv@lsa.lt, tel.:8 52615456, 8 611 14810.
Projekto vadovė Olia Surdokienė, olia@nisc.lt; tel.: 8 5 2618782, 8 670 36796.

 

Konferencija rengiama Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro įgyvendinamo projekto „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, kuris finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius. Daugiau informacijos www.3sektorius.lt/gerasvaldymas/

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos