Baigiamoji tarptautinė konferencija "NEET – nedirbančio ir nesimokančio jaunimo inovatyvūs įtraukties į darbo rinką aspektai" (vyks: 2015 lapkričio 19)

 VšĮ Socialinių inovacijų centras organizuoja projekto Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig programos daugiašalio projekto „Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas“ (Euro-folio) baigiamąją tarptautinę konferenciją "NEET – nedirbančio ir nesimokančio jaunimo inovatyvūs įtraukties į darbo rinką aspektai". Ji vyks 2015 m. lapkričio 19 d., 10 val. Šiaulių universiteto konferencijų salėje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA: 

9.30-10.00

Registracija

10.00-10.20

Pasveikinimas ir konferencijos atidarymas

10.20-10.35

JTBA atstovo pranešimas

10.35-10.55

„Darbo su jaunimu ypatumai Graikijoje“.

Anestis Anastasiuos, Academy of Entrepreneurship, Graikija

10.55-11.10

„Jaunimo situacija Šiaulių mieste“.

Dalia Vietienė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė.

11.10-11.25

„Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas Šiaulių teritorinėje darbo biržoje. Jaunimo darbo centro paslaugos“.

Jolanta Bagdonavičienė, Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja.

11.25-11.40

„Jaunų suaugusiųjų įdarbinimo galimybės ir iššūkiai“.

 Erika Švedaitė, UAB „Guarana“ vadovė.

11.40-11.55

„Jaunimo organizacijos vaidmuo rengiant jaunimą darbo rinkai“.

Ramūnas Snarskis, Jaunimo klubo „Tarp savų“ prezidentas.

11.55-12.10

„Švietimo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybės sprendžiant jaunų žmonių nedarbo problemas“ .

Lina Bivainienė, Šiaulių universiteto Karjeros centro vadovė.

12.10- 12.40

Kavos pertrauka

12.40- 12.50

Projekto „Jaunų suaugusiųjų pagrindinių kompetencijų, reikalingų įsidarbinant/darbe vystymas ir tobulinimas“ (Euro-folio) įgyvendinimo eiga, rezultatai ir nauda.

 Maria Giannacourou, Academy of Entrepreneurship, Graikija.

12.50-13.05

Euro-folio projekto tyrimo rezultatai: darbdavių apklausos analizė.

 Cate Murphy, South Shefton Development Trust, Jungtinė karalystė.

13.05-13.25

Projekto produktas – Nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo kompetencijų ugdymo praktinis vadovas jaunimo darbuotojams.

Diana Kontrimienė,  VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių projektų koordinatorė.

13.25-13.40

Euro-folio sertifikatas – įgytų kompetencijų įrodymas darbdaviams.

 Radoslav Vician, e-code, Slovakija.

 

13.40-14.40

Darbas grupėse:

Iniciatyvumo, komunikacijos, lankstumo ir gebėjimo baigti užduotį  įgūdžių vertinimas ir ugdymas.

14.40-15.00

Darbo grupių veiklos aptarimas. Konferencijos uždarymas.

Diana Kontrimienė,  VšĮ Socialinių inovacijų centro socialinių projektų koordinatorė.

15.00

Pietūs

 

REGISTRACIJA 

Asmuo kontaktams: Diana Kontrimienė d.kontrimiene@socin.lt , tel. 8 687 85875

 

VšĮ Socialinių inovacijų centro, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos