Mokymai "Gero valdymo taikymo principai Lietuvos savivaldybėse. I ciklas" Ukmergėje (vyks: 2015 rugsėjo 23)

Mokymų vieta: Ukmergės r. savivaldybės administracijos (Kęstučio al. 3, Ukmergė) posėdžių salė
Dalyviai: savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, NVO atstovai (15 asmenų)
Mokymus veda: Ričardas Diržys, strateginės plėtros konsultantas, psichologas

Mokymų konsultantai: 
• Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais;
• Martinas Žaltauskas, viešosios politikos analitikas, NVO informacijos ir paramos centro vadovas. 
 
Susitikimo tikslas: išanalizuoti ir įgalinti vietos veikėjus (savivaldybės ir NVO atstovus) bendradarbiavimui efektyviai veikti įgyvendinant Regioninės plėtros įstatymą, Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 programą bei kitus dokumentus, identifikuojant NVO vaidmenį ir piliečių galimybes įtraukimui į sprendimų priėmimo procesus formuojant ir įgyvendinant viešąją politiką vietos lygmeniu.
 
Uždaviniai:
- Išplėtoti kompetencijas, įgūdžius ir pagerinti savivaldybių galimybes pritraukti ES 2014-2020 metų Struktūrinių fondų investicijas;
- Sustiprinti NVO tarybos veiklą bei įtaką vietos savivaldybės sprendimų priėmimo procesuose;
- Padėti pasirengti vietos strateginės plėtros ir bendradarbiavimo planus (NVO tarybos veiklos strategijos koncepcijas). 
 
 
PROGRAMA
 Rugsėjo 23 d.
Laikas
Darbotvarkė
09.30 – 10.00
Įvadas į mokymus, projekto pristatymas, susipažinimas, lūkesčių išsikėlimas
10.00 – 10.20
Kavos pertrauka
10.20 – 13.00
Bendra savivaldybės vizija ir situacijos analizė (SWOT)
13.00 – 14.00
Pietūs
14.00 – 15.30
NVO dalyvavimas viešosios politikos įgyvendinime. Galimybės ir ribos:
         -  Regioninės plėtros įstatymo įgyvendinime;
        - Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinime;
         -  Savivaldybės strateginis veiklos plano įgyvendinime.
15.30 – 15.50
Kavos pertrauka
15.50 – 17.30
Įrankiai, kuriais būtų galima pasinaudoti išsikeltų tikslų pasiekimui
17.30 – 18.00
Apibendrinimas, praktinių užduočių identifikavimas, kito seminaro datos nustatymas
 
Asmuo kontaktams:
Projekto vadovė Olia Surdokienė, olia@nisc.lt , tel. +370 5 2618782. 
 
Mokymai rengiami Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro įgyvendinant projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, kuris finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius.
 
 
NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos