Mokymai "Gero valdymo taikymo principai Lietuvos savivaldybėse. I ciklas" Druskininkuose (vyks: 2015 rugsėjo 09)

Mokymų vieta: Druskininkų r. savivaldybės administracijos (Vilniaus al. 18, Druskininkai) posėdžių salė

Dalyviai: savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, NVO atstovai (15 asmenų)

Mokymus veda: Ričardas Diržys, strateginės plėtros konsultantas, psichologas

Mokymų konsultantai:
• Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais;
• Martinas Žaltauskas, viešosios politikos analitikas, NVO informacijos ir paramos centro vadovas.

Susitikimo tikslas: išanalizuoti ir įgalinti vietos veikėjus (savivaldybės ir NVO atstovus) bendradarbiavimui efektyviai veikti įgyvendinant Regioninės plėtros įstatymą, Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 programą bei kitus dokumentus, identifikuojant NVO vaidmenį ir piliečių galimybes įtraukimui į sprendimų priėmimo procesus formuojant ir įgyvendinant viešąją politiką vietos lygmeniu.

Uždaviniai:
- Išplėtoti kompetencijas, įgūdžius ir pagerinti savivaldybių galimybes pritraukti ES 2014-2020 metų Struktūrinių fondų investicijas;
- Sustiprinti NVO tarybos veiklą bei įtaką vietos savivaldybės sprendimų priėmimo procesuose;
- Padėti pasirengti vietos strateginės plėtros ir bendradarbiavimo planus (NVO tarybos veiklos strategijos koncepcijas).

 

PROGRAMA

 Rugsėjo 9 d.

Laikas

Darbotvarkė

09.30 – 10.00

Įvadas į mokymus, projekto pristatymas, susipažinimas, lūkesčių išsikėlimas

10.00 – 10.20

Kavos pertrauka

10.20 – 13.00

Bendra savivaldybės vizija ir situacijos analizė (SWOT)

13.00 – 14.00

Pietūs

14.00 – 15.30

NVO dalyvavimas viešosios politikos įgyvendinime. Galimybės ir ribos:

         -  Regioninės plėtros įstatymo įgyvendinime;

        - Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinime;

         -  Savivaldybės strateginis veiklos plano įgyvendinime.

15.30 – 15.50

Kavos pertrauka

15.50 – 17.30

Įrankiai, kuriais būtų galima pasinaudoti išsikeltų tikslų pasiekimui

17.30 – 18.00

Apibendrinimas, praktinių užduočių identifikavimas, kito seminaro datos nustatymas

 

Asmuo kontaktams:
Projekto vadovė Olia Surdokienė, olia@nisc.lt, tel. +370 5 2618782.

 

Mokymai rengiami Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro įgyvendinant projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, kuris finansuojamas Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto tikslas - pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius.

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos