Seminarų ciklas „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdines taisykles“ (vyks: 2015 balandžio 22 - 2015 gegužės 06)

Tikslinė grupė – perkančiųjų organizacijų ir ES paramą administruojančių institucijų viešųjų pirkimų specialistai (projektų vadovai).

Seminaro tikslas – supažindinti viešųjų pirkimų specialistus su supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. rugsėjo 12 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-91 „Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktuose nurodytų perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.

Seminaro datos – seminarai vyks Viešųjų pirkimų tarnybos didžiojoje salėje Kareivių g. 1 (612 kab.) 2015 metų balandžio 22, 23, gegužės 4, 5 ir 6 dienomis.

Seminaro trukmė – 4 akademinės valandos.

Rytinių seminarų trukmė 9.00–12.00 val. Popietinių seminarų trukmė 13.00–16.00 val. Rytinių ir popietinių seminarų turinys yra vienodas.

Apie seminarų datos ar laiko pasikeitimus užsiregistravę dalyviai bus informuoti elektroniniu paštu.

Mokymo medžiaga užsiregistravusiems dalyviams bus pateikta el. paštu dieną prieš seminarą (seminaro metu papildomai nebus dalinama). Pasibaigus seminarų ciklui mokomoji medžiaga bus paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje (www.vpt.lt > Pagalba > Perkančiosioms organizacijos > Seminarai).

Seminarai yra nemokami. Iš vienos organizacijos registruojama ne daugiau 2 asmenų.

Dalyvio registracijos anketa (registracija vyksta tik elektroniniu būdu).

*Pastaba – sėkminga registracija yra patvirtinama automatiniu pranešimu į elektroninį paštą, nurodytą Jūsų registracijoje.
Atkreipiame dėmesį, kad registracijos patvirtinimo siuntimas el. paštu gali užtrukti iki 5 min.

Pasiteiravimui skambinti telefonu (8 5) 219 7054 ar el. paštu: Odeta.Siudikaite@vpt.lt. Jei seminare nedalyvausite, prašome pranešti tuo pačiu el. pašto adresu arba telefonu.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos