Kvietimas į tarptautinę konferenciją „Telkiamės skurdo mažinti“ (vyks: 2014 spalio 03)

Š.m. spalio 15 d. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ir Pilietinės visuomenės institutas maloniai kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Telkiamės skurdo mažinti“, kuri vyks Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (Daukanto a. 3), Kolonų salėje.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant kartu su Europos skurdo mažinimo tinklu (European Anti Powerty Network – EAPN).

Renginys apibendrins dviejų Lietuvoje ir Europos šalyse įgyvendintų projektų rezultatus:
• Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai pristatys parengtus pasiūlymus socialinei politikai tobulinti, kilusius organizacijoms dalyvaujant NSMOT vykdomame projekte „Telkiamės skurdo mažinti“*, kuriuo siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti;
• Lietuvos ir Europos šalių ekspertai skaitys pranešimus apie vienos iš galimų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių – minimalių pajamų užtikrinimo Europos Sąjungos šalyse galimybes, parengtas įgyvendinant tarptautinį projektą „Europos minimalių pajamų tinklas“ (European Minimum Income Network – ENIM).

Konferencijos programa

10.00 Dalyvių registracija
11.00 Konferencijos atidarymas
11.20 prof. Romas Lazutka, Vilniaus Universitetas
Projekto „Europos minimalių pajamų tinklas“ pristatymas
11.25 Sain Jones, Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) Politikos koordinatorė
Europos tinkamų Minimalių pajamų apsaugos sistemų laipsniško įgyvendinimo kelių žemėlapis
11.55 prof. Ryszard Szarfenberg, Varšuvos Universitetas
Lenkijos Minimalių pajamų apsaugos sistemų analizė
12.25 prof. Romas Lazutka, Vilniaus Universitetas
Lietuvos Minimalių pajamų apsaugos sistemų analizė
12.50 Diskusija
13.20 Pietūs
14.00 Aistė Adomavičienė, NSMOT direktorė
Projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rezultatų pristatymas
14.20 Skirma Kondratienė, NSMOT valdybos pirmininkė
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų siūlymai socialinei politikai tobulinti
14:50 Diskusija: NVO patirtis bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis
Janina Kukauskienė, Lietuvos CARITAS generalinė direktorė
Lina Šarkaitė, VšĮ „Teistų asmenų reintegracijos pradžia“ vadovė;
Jurga Kuprytė, VšĮ „SOPA“ direktorė;
Edita Navickienė, Šiaulių Cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė
Moderuoja: Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė
15.40 Diskusija
16.00 Konferencijos uždarymas

Registracija į konferenciją vyks iki spalio 10 d. Norėdami užsiregistruoti, spauskite čia arba rašykite el. paštu info@stopskurdas.lt Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis telefonu 8 685 41538 (Aistė Adomavičienė) arba el. paštu info@stopskurdas.lt.

* Projektą „Telkiamės skurdo mažinti“ finansuoja EEE finansinių mechanizmų NVO programa Lietuvoje. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15–ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.

 

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo (EAPN Lietuva), NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos