Tarptautinis seminaras "Organizacijos vaidmuo plėtojant socialinės srities profesionalų gebėjimus, aktualius 21-ajame amžiuje" (vyks: 2014 birželio 26)

Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra maloniai kviečia dalyvauti tarptautiniame seminare, kuris organizuojamas įgyvendinant Europos Komisijos PROGRESS programos remiamą projektą “WIT: Socialinės gerovės srities specialistų gebėjimų plėtra“ (Nr. VS/2013/0316).Seminaras vyks 2014 m. birželio 26 d. Vilniaus universiteto mažojoje Auloje (Universiteto g. 3, Vilnius)

Projekto tikslas - tobulinti socialinės srities specialistų įgūdžius bei žinias, pasitelkiant atvirus ir dinamiškus dalinimosi patirtimi, apsikeitimo informacija bei požiūriais būdus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. WIT skatina socialines inovacijas inicijuojant mokslininkų, tyrėjų bei socialinio darbo praktikų diskusijas įvairiose šalyse.


Tarptautinio seminaro dalyviai – akademinės bendruomenės nariai, socialinio darbo profesionalai, socialinės politikos atstovai, savivaldybių socialinės paramos administratoriai, NVO, dirbančių socialinių paslaugų srityje atstovai.


Seminare bus aptariami pastaruoju laikotarpiu darbo rinkoje ir, konkrečiai, socialinių paslaugų sektoriuje vykstantys pokyčiai ir su tuo susijęs naujų darbuotojų įgūdžių poreikis. Bus pristatoma Lietuvos, Italijos, Bulgarijos, Vokietijos socialinių sričių specialistų kompetencijų plėtotės patirtis, diskutuojama apie įgūdžius, reikalingus socialinių paslaugų teikėjams 21-ajame amžiuje.

Seminaro dalyvius kviečiame registruotis iki 2014 m. birželio 21 d. el. paštu ieva.adomaityte.s@gmail.com

Tuo pačiu el. paštu arba tel. 861218912 (Ieva Adomaitytė) galite kreiptis, jei turite klausimų, susijusių su šiuo seminaru.

Seminaro dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Prašome persiųsti šią informaciją visiems, ką, Jūsų manymu, ji galėtų sudominti.

Konferencijos organizatoriai: Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedra kartu su EK WIT projekto partneriais.

Daugiau apie projektą čia

 

Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos