ŠMKK rengia diskusiją apie kriterijus, kuriais remiantis bus atrenkami Kultūros ministerijos finansuojami projektai (vyks: 2014 gegužės 15)

Šiandien 15 val. Seimo Seimo Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) vyks Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto rengiama diskusija apie kriterijus, kuriais remiantis bus atrenkami Kultūros ministerijos finansuojami projektai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Diskusija bus transliuojama tiesiogiai Seimo interneto svetainėje. Diskusijos metu internetu galite užduoti klausimus. Daugiau apie tai čia.

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programa nustato valstybės investicijų į kultūros paveldo ir kultūros infrastruktūros objektus, tikslus, uždavinius, būtinąsias sąlygas, prioritetus ir bendruosius bei specialiuosius kriterijus. Programos paskirtis – užtikrinti kryptingą visų kultūros srities išteklių panaudojimą visuomenės tapatybės, darnos stiprinimui bei ekonominio konkurencingumo skatinimui.

 

LR Seimo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos