Konferencija „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (vyks: 2014 kovo 06)

Gerbiamieji,

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kviečia jus į baigiamąją projekto „NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo modelių plėtra“, finansuojamą NVO fondo, įkurto pagal Šveicarijos Konfederacijos finansinį mechanizmą, konferenciją.

Konferencija vyks š.m. kovo 6 dieną, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr. 3, 2 aukštas), konferencijos pradžia 10val. (dalyvių registracija 9.30 val.)

Renginio metu bus pristatyti projekto rezultatai, išleista savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodika bei jos taikymo galimybės, pristatomos savivaldybių patirtys bendradarbiaujant su NVO, ypatingai teikiant dėmesį viešųjų paslaugų teikimo socialinėje, kultūros, sporto, švietimo ir kitose srityse. Taip pat bus aptartas ir 2013 metų gruodžio 19 d. LR Seimo priimto LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimas, kuris numato prievolę kiekvienoje šalies savivaldybėje sukurti NVO ir savivaldybės tarybas (6 straipsnis, 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-717).

Projekto metu 2013 metais tiesiogiai buvo dirbama su 4 Lietuvos savivaldybėmis (Vilniaus miesto, Šiaulių miesto, Telšių rajono, Molėtų rajono), kurių atstovams buvo teikiamos konsultacijos, mokymai bei bendradarbiaujant parengta savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo metodika. Tad šis renginys suteiks galimybę ir kitų Lietuvos savivaldybių atstovams susipažinti su šių savivaldybių bendradarbiavimo su NVO praktika, pasidalinti gerąja patirtimi.

Laikas
Tema, pranešėjas
  9.30 – 10.00
Dalyvių registracija
10.00 – 10.15
Įžanginės kalbos, projekto pristatymas
Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius
10.15 – 10.30
LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas: kaip jį įgyvendinti savivaldybėse
Rytis Jokubauskas, advokatas, NVO teisės instituto valdybos pirmininkas
10.30 – 10.45
Lietuvos strategija 2030: kaip įtraukti NVO į jos įgyvendinimą, aktyvinant pilietinių organizacijų sektorių, skatinant viešųjų paslaugų teikimo konkurencingumą visose savivaldybėse
Tadas Langaitis, Valstybės pažangos tarybos narys
10.45 – 11.00
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendradarbiavimo su NVO praktika: centralizuotas ir decentralizuotas viešųjų paslaugų teikimas
Arūnas Kučikas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių skyriaus vedėjas
11.00 – 11.15
Nevyriausybinių organizacijų viešųjų paslaugų teikimas: teorija, praktika ir realybė
Mantas Zakarka, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas 
11.15 – 11.30
Diskusija: klausimai - atsakymai 
11.30 – 12.00
Kavos pertrauka
12.00 – 12.20
Vilniaus m. savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo praktika ir bendradarbiavimo su NVO situacija
Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto jaunimo reikalų koordinatorius
12.20 – 12.40
Šiaulių m. savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo praktika ir bendradarbiavimo su NVO situacija
Vaidas Bacys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys
12.40 – 13.00
Telšių r. savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo praktika ir bendradarbiavimo su NVO situacija 
Zenaida Pikiotienė, Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė
13.00 – 13.20
Gero valdymo principai, siekiant efektyvaus NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo
Rūta Mrazauskaitė, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadovė
13.20 – 14.00
Diskusija: klausimai – atsakymai
14.00 – 15.00
Pietūs
15.00 – 16.30
Darbas grupėse
16.30 – 17.00
Kavos pertrauka
17.00 – 18.00
Darbo grupių rezultatų pristatymas, baigiamosios kalbos, rekomendacijų formulavimas

 

Registracija į konferenciją čia. (SUSTABDYTA)

 

Kilus klausimams rašykite el.paštu olia@nisc.lt arba skambinkite tel.: 8 5 2618782 arba mob.: 8 670 36796

 

Praktinė informacija: dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas; renginio metu bus suteikiamas maitinimas; pageidaujantiems bus išrašyti pažymėjimai. Iš kitų miestų ikelionės šlaidos nebus dengiamos.
 

Konferencija rengiama įgyvendinant projektą „NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo modelių plėtra“ pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, paramai gauti pagal nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemą, lėšomis.

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos