Kviečiame teikti kandidatūras į Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų tarybą

NVO taryba sudaroma vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-373.

NVO taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu iš 16 narių, iš jų ne daugiau kaip ½ NVO tarybos narių savivaldybės institucijų ir (ar) įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip ½ NVO tarybos narių nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Iš nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų kandidatų išrenkami 8 atstovai, po du iš keturių atstovaujamų sričių:

1) švietimo (švietimo, jaunimo);

2) socialinės (socialinės, neįgaliųjų);

3) kultūros (kultūros, meno);

4) sporto (sporto, sveikos gyvensenos).

Nevyriausybinių organizacijų atstovus į NVO tarybą pasiūlo savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Jeigu savivaldybės teritorijoje nėra veikiančių nevyriausybinių organizacijų asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatuose nustatyta tvarka pasiūlo savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Kiekviena nevyriausybinė organizacija (turinti juridinį statusą) gali siūlyti į NVO tarybos sudėtį vieną atstovą, nurodydama atstovaujamą sritį. Rašte, kurio forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pasirašomame nevyriausybinės organizacijos vadovo, nurodoma siūlomo asmens vardas ir pavardė, kontaktai, pareigos organizacijoje, kandidato rekomendacija, pridedama organizacijos nuostatų kopija.

Pasirašyti dokumentai turi būti pristatyti į Savivaldybės priimamojo 3 darbo vietą (adresu: Laisvės a. 20, įėjimas iš Vilniaus g. pusės) arba įdėti į pašto dėžutę, esančią prie Panevėžio miesto savivaldybės centrinio įėjimo (Laisvės a. 20, Panevėžys). Ant voko turi būti užrašyta „Atstovo delegavimas į Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą“, organizacijos kontaktai.

Skenuoti dokumentai taip pat gali būti siunčiami el. paštu goda.voveriunaite-kaminskiene@panevezys.lt.

Dokumentai priimami iki 2024 m. vasario 2 d. 12 val.

Kandidatų susirinkimas, kurio metu bus išrinkti atstovai į NVO tarybą, vyks 2024 m. vasario 7 d. 17.00 val. Savivaldybės I aukšto salėje.

Atstovai renkami tik iš susirinkime dalyvaujančių kandidatų.

Prieš susirinkimą visi kandidatai gaus elektroninį laišką su priminimu apie rinkimus.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 45) 501 204 ar el. paštu goda.voveriunaite-kaminskiene@panevezys.lt.

Kandidato teikimo formą rasite ČIA

 

Panevėžio miesto savivaldybės, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos