Startuoja Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programa: skiriami 53 mln. eurų sveikatai, švietimui ir pilietiškumui

Įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo pradedama įgyvendinti Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programa. Bendradarbiavimo programai įgyvendinti socialinės ir ekonominės sanglaudos srityje su bendru finansavimu Lietuvai bus skirta beveik 53 mln. eurų lėšų.

Pagal šį pagrindų susitarimą, bus finansuojamos sveikatos apsaugos, profesinio mokymo bei pilietinio įsitraukimo sritys. Numatomas Šveicarijos indėlis investicijų įgyvendinimui – 46 mln., o Lietuvos – beveik 7 mln. eurų. Nutarimu paskiriamos Bendradarbiavimo programos nacionalinė koordinavimo institucija, mokėjimo institucija (kurių funkcijas atliks Finansų ministerija, o dalis funkcijų deleguotos CPVA) ir audito institucija (Finansų ministerija), programų operatorius (CPVA), kurios užtikrins tinkamą bendradarbiavimo programos įgyvendinimą.

Naujojo finansavimo laikotarpiu bus išlaikomas investicijų tęstinumas, nukreiptas į akušerijos ir kūdikių sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimą bei plataus spektro vaiko raidos paslaugų diegimą. Taip pat bus vykdoma pameistrystės sistemos plėtra ir migrantų integracija profesinio mokymo priemonėmis.

Investicijų sulauks ir pilietinio įsitraukimo bei savanorystės stiprinimo iniciatyvos.

Jos bus pradėtos finansuoti 2024 m., kai bus parengtos bendradarbiavimo programos. Į šių programų rengimo procesą bus kviečiama įsitraukti visuomenė, socialiniai ir ekonominiai partneriai bei kitos suinteresuotos grupės. Programas reikės įgyvendinti iki 2029 m. gruodžio mėn. pabaigos. Tai jau ne pirmos Šveicarijos investicijos Lietuvoje. Iki šiol Šveicarija Lietuvai buvo investavusi apie 66 mln. eurų, kurios panaudotos ligoninių infrastruktūrai, aplinkosaugai ir energijos efektyvumo didinimui, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūrai, nevyriausybinių, bendruomenių organizacijų iniciatyvoms, moksliniams tyrimams.

 

Finansų ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos