NVO Fondo konkurso rezultatų tvirtinimo posėdis

2023 m. birželio 6 d. 13 val. vyks NVO Fondo tarybos posėdis, kurio metu bus aptariami Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos (NVOK 2023) konkurso paraiškų vertinimo rezultatai. Rezultatų suvestinė (jei ji bus patvirtinta posėdžio metu) bus skelbiama iškart po posėdžio.

Posėdyje norintys dalyvauti asmenys turi: apie tai informuoti NVO Fondo sekretoriatą bei pasirašyti šį konfidencialumo pasižadėjimą ir atsiųsti jį el. paštu: raimonda.mackeviciute@socmin.lt

 

NVO fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos