Senjorų organizacijų stiprinimui – per pusantro milijono eurų

Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo visuomeniniame, kultūriniame gyvenime, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikloje stiprinimui, gebėjimų informacinių technologijų srityje ugdymui, emocinės psichologinės pagalbos plėtrai ateinantiems dvejiems metams bus skirta daugiau kaip 1,5 min. eurų. Finansavimas bus skirtas projektų vykdytojams, laimėjusiems dvimečius konkursus.

„Pagyvenusių žmonių didesnis įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą ypač svarbus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija finansiškai remia įvairius projektus, kurie skatina vyresnio amžiaus žmonių aktyvią ir sveiką gyvenseną, kartų solidarumą, savanorišką veiklą, mokymąsi visą gyvenimą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis ir (ar) atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, projektams 2024-2025 m. numatoma skirti 1 530 000 eurų.

Gegužės mėnesį bus skelbiamas konkursas projektams, skirtiems senjorus atstovaujančių NVO stiprinimui. Kaip ir kasmet, planuojama paremti nevyriausybines organizacijas, telkiančias vyresnio amžiaus žmones bei aktyviai dirbančias su vyresnio amžiaus žmonėmis ir jų labui, skatinančias senjorų dalyvavimą valstybės ir savivaldybių institucijų konsultacinėse tarybose, aktyvią ir sveiką gyvenseną, kartų solidarumą ir bendradarbiavimą.

Paskelbtas konkursas ir iki balandžio 21 d. laukiama paraiškų senjorų gebėjimų informacinių technologijų srityje ugdymo projektams finansuoti. Konkurso būdu atrenkami ir remiami bendri jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektai. Tikimasi, kad per 2024-2025 m. informacinių technologijų  srityje bus apmokyta 1800 vyresnio amžiaus žmonių, taip pat bus parengta ne mažiau kaip 90 jaunų žmonių senjorų gebėjimams ir įgūdžiams informacinių technologijų srityje ugdyti.

Balandžio pabaigoje bus skelbiamas konkursas emocinės psichologinės pagalbos telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikimo projektui finansuoti. Tikimasi, kad 2024-2025 m. apie 6 tūkst. vyresnio amžiaus žmonių gaus emocinę psichologinę pagalbą telefonu.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos