NVO apklausa: tarptautinių projektų ko-finansavimo poreikis

Kviečiame nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovus dalyvauti apklausoje ir atsakyti į klausimus.

Apklausos tikslas - apibendrinti skirtingų NVO poreikį tarptautinių donorų finansuojamų projektų kofinansavimui.

Šios apklausos duomenys prisidės rengiant rekomendacijas formuojant nacionalinę kofinansavimo priemonę NVO Fonde. Susisteminti apklausos rezultatai bus pateikti SADM NVO plėtros skyriui ir NVO tarybai. Apklausą vykdo Nacionalinė NVO Koalicija ir Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 

Prašome užpildyti šią trumpą apklausos anketą ir ja pasidalinti su savo nariais ir partneriais. Kuo daugiau NVO pasieksime, tuo tikslesnius duomenis apie esamą situaciją turėsime.

Apklausos anketą prašome užpildyti iki sausio 27 d. 

 

 

Nuorodos