Teisingumo ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas ir visuomenę teikti pasiūlymus Jungtinių Tautų tarybos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo metu Lietuvai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonėms.

2022 m. sausio 26 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje vykdant visuotinės periodinės peržiūros trečiąjį ciklą buvo vertinama, kaip Lietuvos Respublikoje užtikrinamos Jungtinių Tautų teisės aktuose garantuojamos žmogaus teisės ir įgyvendinamos visuotinės periodinės peržiūros antrojo ciklo (2016 m.) metu gautos ir priimtos rekomendacijos. Vertinimo metu Lietuvos delegacijai pristačius šalies ataskaitą, Jungtinių Tautų valstybės narės savo ruoštu galėjo teikti rekomendacijas Lietuvai.

Vertinimo metu Lietuva gavo 232 rekomendacijas. Pagal susiklosčiusią praktiką, valstybės vertindamos rekomendacijas turi nurodyti, kurios rekomendacijos valstybei yra priimtinos, kurios nepriimtinos (į kurias bus tik atsižvelgta, tačiau jos įgyvendinimo veiksmai atidėti). Lietuva iš viso priėmė 214 rekomendacijų ir 18 rekomendacijų atmetė.

Kviečiame nevyriausybines organizacijas ir visuomenę iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. teikti pasiūlymus visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo metu Lietuvos priimtų rekomendacijų įgyvendinimui, užpildant rekomendacijų įgyvendinimo priemonių derinimo dokumento elektroninę versiją, arba užpildytą UPR rekomendacijų įgyvendimo priemonių derinimo formą galite siųsti el. paštu aurelija.baltikauskaite@tm.lt

 

Teisingumo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos