NVO apklausa dėl viešųjų paslaugų teikimo

Vyriausybės strateginės analizės centras - Strata, bendradarbiaudamas su NVO informacijos ir paramos centru (NIPC), atlieka NVO didesnio įtraukimo į viešųjų paslaugų teikimą galimybių vertinimą ir kviečia NVO atstovus pasidalinti patirtimi bei žiniomis, iki rugpjūčio 1 d. užpildant šią anketą

Nevyriausybinių organizacijų apklausos tikslas - ištirti, kaip NVO yra įsitraukusios į viešųjų paslaugų teikimą, kokie yra NVO įsitraukimą sąlygojantys veiksniai ir NVO įsitraukimo plėtros galimybės.

Kurtos ir tobulintos NVO įtraukimo į viešųjų paslaugų teikimą priemonės ir jų sistema bei siekiamas pokytis turėtų atliepti ambicingus tikslus, detalizuotus Vyriausybės patvirtintuose 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano uždaviniuose, skirtuose gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą.

NVO įtraukimą į paslaugų teikimą vertinant kaip vieną iš būdų, skirtų paslaugų prieinamumui didinti, yra atliekama NVO apklausa.

Kviečiame pasidalinti savo požiūriu ir patirtimi.

Jūsų kaip NVO atstovo atsakymai į apklausos klausimus padės parengti konkrečias rekomendacijas centrinės valdžios įstaigoms ir savivaldybėms, kad jos kurtų palankesnę aplinką NVO dalyvavimui viešųjų paslaugų teikime.

Turint klausimų dėl anketos pildymo, maloniai kviečiame kreiptis į:

 

NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos