Skelbiami antro APF programos kvietimo paraiškų koncepcijų rezultatai

Kviečiame susipažinti su 2021 m. lapkričio 26 d. vykusio  2014 – 2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje valdybos posėdžio sprendimu patvirtintais į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą patekusių ir nepatekusių projektų koncepcijų sąrašais.

Projektų koncepcijų paraiškas vertino 17 savo sričių ekspertų. Kiekvieną paraiškos koncepciją vertino 2 ekspertai, išsiskyrus jų nuomonėms, paraiškos koncepcija būdavo pateikiama trečiojo eksperto peržiūrai.

2021 m. lapkričio 24 d. Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje Atrankos komitetas, svarstydamas atskirų poveikio sričių reitinguotus projektų koncepcijų sąrašus, ekspertų vertinimų vidurkį papildė už atitiktį prioritetams skiriamais balais  ir pateikė rekomendacijas Fondo valdybai dėl koncepcijų, siūlytinų tolesniam vystymui.

Pareiškėjai apie atrankos rezultatus bus informuoti individualiai: į antrąjį etapą patekusių projektų koncepcijų pareiškėjams iki gruodžio 13 d. bus pateikta jų koncepciją vertinusių ekspertų komentarų ir rekomendacijų santrauka; į antrąjį etapą nepatekusių projektų vertinimo komentarų santraukos bus rengiamos ir pateikiamos pageidavimą jas gauti išreiškusiems pareiškėjams po gruodžio 13 d.

2022 m. sausio mėnesį  antrąjį projektų atrankos etapą patekę pareiškėjai bus pakviesti dalyvauti konsultacijose dėl išsamios paraiškos teikimo. Išsamių paraiškų teikimo terminas – 2022 m. sausio 31 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

Lietuvoje APF administruoja nevyriausybinių organizacijų – VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri norai“ – konsorciumas, vadovaudamasis pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisės viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybėmis.

 

APF, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos