Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – Lietuvos pavyzdys Europai

Šių metų spalio 28-29 d. Funšalyje, Madeiros sostinėje, vyko 9-asis Europos Komisijos organizuojamas tarptautinis praktikų, nustatančių supaprastintai apmokamas išlaidas Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fondų finansuojamoms veikloms, tinklo susitikimas. Šio tinklo susitikimuose dalyvauja visų šalių narių atstovai bei dalinasi patirtimi ir gerąja praktika nustatant supaprastintu būdu apmokamas išlaidas. Europos Komisijos nuomone, tinkamai pritaikytas šis atsiskaitymo už išlaidas būdas reikšmingai mažina Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo naštą ne tik šalims, bet ir pačiai Europos Komisijai, todėl siekiama nares paskatinti kuo plačiau ir intensyviau taikyti įvairius supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus.

Vykusio susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas naujojo 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio supaprastintam išlaidų apmokėjimui bei finansavimui neorientuotam į išlaidas (angl. financing not linked to costs). Aptariant šalių pasirengimą ir daromą pažangą supaprastintai apmokamų išlaidų srityje, Lietuva buvo minima kaip šalis rodanti gerąjį pavyzdį kitoms narėms.

Šiuo metu Europos Komisija su 2021–2027 m. investicijų programų projektais yra gavusi tik 14 supaprastintai apmokamų išlaidų metodikų, iš kurių net 7 yra pateikusi Lietuva. Akivaizdu, kad šioje srityje esame pakankamai pažengę, ką ne kartą susitikimo metu akcentavo ir Europos Komisijos atstovai.

Taip pat Europos Komisija pažymėjo, kad Lietuvos pateiktos metodikų formos naudojamos kaip pavyzdinės testuojant Europos Komisijos 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio informacinę sistemą (SFC2021) bei vertinant kitų šalių pateiktas metodikas.

Be to, Europos socialinio fondo agentūros Metodinės pagalbos centras, atsakingas už metodinės pagalbos teikimą Lietuvoje supaprastintai apmokamų išlaidų srityje, buvo pakviestas pasidalinti patirtimi ir renginyje pristatė Lietuvos praktiką ir iššūkius rengiant supaprastintai apmokamų išlaidų metodikas Lietuvos 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programai. 

Kadangi kiekvienas šio tinklo susitikimas organizuojamas vis kitoje valstybėje narėje, netolimoje ateityje Europos Komisijos atstovai norėtų supaprastintai apmokamų išlaidų tinklo susitikimą suorganizuoti ir Lietuvoje.

 

Finansų ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos