Kvietimas aplikuoti į pusmečio trukmės savanorystės programas Palestinoje

Vystomojo bendradarbiavimo platforma kartu su partnerėmis-organizacijomis Palestinoje ir Jordanijoje siūlo ypatingą galimybę keturiems 18-29 m. savanoriams išvykti į 6 mėn. trukmės Europos Solidarumo korpuso programą Palestinoje darbui su jaunimu. Šiuo metu savanoriai reikalingi dviem projektams: „Solidarity Forward“ ir „Solidarity Goes Global“.

 

„SOLIDARITY FORWARD“

APIE ORGANIZACIJĄ

Human Supporters Association pagindinis tikslas yra bendruomenės mobilizavimas ir įgalinimas. Organizacija į savo veiklas įtraukia vaikus, jaunimą, moteris bei marginalizuotos bendruomenes iš pabėgėlių stovyklų, kaimiškų vietovių. HSA dirba su programomis, skirtomis edukuoti apie psichosveikatą, taip pat rengia edukacines sportines, kultūrines, savarankiškumo ugdymo veiklas.

Daugiau informacijos apie organizaciją rasi čia.

 

SAVANORIŲ VEIKLOS

Daugiausia dėmesio bus skiriama edukacinėms veiklos, kurios susijusios su biologine įvairove ir aplinkosaugos iniciatyvomis. Savanoriai mokysis, kaip šias temas įdomiai pateikti jauniems asmenims, vietos bendruomenei, organizuodami mokymus, seminarus, renginius. Dalyvaus stovyklose kaip animatoriai bei ves anglų kalbos pamokas.

 

„SOLIDARITY GOES GLOBAL“

APIE ORGANIZACIJĄ

Keffiyeh centras – tai organizacija, įkurta iš didelio vietinių poreikio turėti centrą, siūlantį ypatingas veiklas ar popamokines veiklas vietiniams vaikams ir jaunimui bei skatinantį bendruomenės vystymąsi ir pilietiškumą. Tikslinė organizacijos auditorija yra vaikai ir jaunimas – šis centras dirba tam, kad ugdytų jų kūrybiškumą, išraišką per neformalaus švietimo veiklas, išryškintų kiekvieno jaunuolio specifinius talentus ir gebėjimus.

Daugiau informacijos apie organizaciją rasi čia.

SAVANORIŲ VEIKLOS

  1. Ieškomas savanoris (-ė), kuris (-i) išmanytų piešimą ant sienų (graffiti), t. y. tuo užsiimtų daugmaž profesionaliai ir galėtų kuruoti kūrybos procesą: nuvalyti ir paruošti sienas piešimui, rūpintis darbo priemonėmis, generuoti idėjas ir paišyti. Graffiti piešimas vyks kartu su vietiniais savanoriais bei tiksline projekto auditorija (vaikais ir jaunimu).
  2. Kitas ieškomas (-a) savanoris (-ė) pageidautina, kad galėtų padėti organizacijai su tarptautiniu bendradarbiavimu, lėšų rinkimu ir komunikacijos klausimais. Savanorio (-ės) būtų prašoma padėti sukurti organizacijos komunikacijos strategiją, apibrėžti jos viziją ir misiją, sukurti įvairią dalomąją ir kitą žiniasklaidos bei marketingo medžiagą. Priimanti organizacija šiose srityse kol kas turi tik pagrindus, todėl savanorio (-ės) indėlis tobulinant šiuos organizacijos įgūdžius būtų tikrai reikšmingas. Į šią poziciją kandidatuojantis (-i) savanoris (-ė) turėtų sugebėti bendrauti anglų kalba, o ankstesnė savanorystės patirtis nėra būtina.

KAS GALI SAVANORIAUTI?

  • 18–29 m. amžiaus jauni žmonės,
  • galintys išbūti visą projekto trukmę, t. y. 6 mėn.,
  • motyvuoti, neabejingi organizacijos vykdomoms veikloms ir pasiryžę jas įgyvendinti,
  • turintys geras anglų kalbos žinias.

NORINTYS KANDIDATUOTI Į ŠIAS SAVANORYSTĖS PROGRAMAS PALESTINOJE TURI:

  • Pateikti Europass formato CV anglų kalba
  • Užpildyti motyvacinę kandidato apklausą anglų kalba.
  1. „Solidarity Forward“
  2. „Solidarity Goes Global“

Anketas galima pildyti iki spalio 24 d. 23:59 val.

Savanorių išvykimas numatytas 2021 m. gruodžio mėn. – 2022 m. sausio mėn.

 

Plačiau skaitykite ČIA

 

Vystomojo bendradarbiavimo platformos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos