ESFA - naujas ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos kontaktų punktas Lietuvoje

Europos socialinio fondo agentūra LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu paskirta ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, equality, rights and values programme) kontaktiniu punktu Lietuvoje, kuris netrukus pradės vystyti savo veiklą.

Programos kontaktinis punktas bus atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiesiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais, įskaitant paraiškų teikimo procedūrą.

Programos valdymo (paraiškų vertinimo, projektų administravimo ir pan.) funkciją vykdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (angl. European Education and Culture Executive Agency – EACEA).

Daugiau informacijos apie programą ČIA

Kilus klausimams dėl programos įgyvendinimo galimybių galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje už programą atsakingą asmenį – Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt. 

 

ESFA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos