Nevyriausybinių organizacijų finansavimas – stiprios pilietinės visuomenės interesas

Stiprios ir aktyvios nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbus modernios visuomenės elementas. Jos atstovauja pilietinei visuomenei priimant valstybinius sprendimus, padeda su iššūkiais susidūrusiems pažeidžiamų grupių žmonėms.

„Net tokios turtingos šalys, kaip Švedija, Norvegija, JAV, D. Britanija, Vokietija ir kitos, kur socialinei apsaugai skiriamas milžiniškas dėmesys ir didžiulės lėšos, pačios neišgali spręsti skurdo, priklausomybių, sunkių ligonių ir žmonių su negalia problemų be nevyriausybinių organizacijų (NVO) pagalbos. Be to, NVO – tai žmonių balsas, tarsi advokatas, kuris atstovauja jų interesams sprendžiant svarbius klausimus, todėl stiprios nevyriausybinės organizacijos yra stiprios pilietinės visuomenės garantas“, – įsitikinęs Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Justas Džiugelis.

Šiuo metu Lietuvoje veikia per 15 000 aktyvių nevyriausybinių organizacijų, didžioji dauguma kurių susiduria su finansavimo sunkumais.

2019 m. Seime buvo priimtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pataisos, reglamentuojančios ir užtikrinančios didesnį NVO nepriklausomą finansavimą. Tačiau įstatymas iki šiol neveikia, nes nebuvo priimti poįstatyminiai aktai.

Situaciją reikia taisyti, todėl pirmadienį parlamentaras J. Džiugelis rengia susitikimą su atsakingų institucijų ir NVO atstovais, kurio metu bus tariamasi ir diskutuojama dėl nevyriausybinių organizacijų tvaraus finansavimo.

Siekiant išvengti praeities klaidų, kai, rengiant teisės aktus, suinteresuotieji kilnią idėją iškreipdavo ir paversdavo pasipinigavimo šaltiniu, J. Džiugelis į teisėkūros procesą įtraukė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovus, kad šie įvertintų esamą situaciją ir pateiktų rekomendacijas būsimiems poįstatyminiams teisės aktams.

Susitikimo darbotvarkės klausimai:

-       Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimas – įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimas, lėšų nevyriausybinių organizacijų fondui skyrimas;

-       STT ir FNTT komentarai dėl įstatymo antikorupcinio vertinimo ir rekomendacijos dėl poįstatyminių aktų;

-       Valstybinės mokesčių inspekcijos statistinių duomenų pristatymas;

-       Nevyriausybinių organizacijų pozicija ir įžvalgos.

Maloniai kviečiame į nuotolinį pasitarimą, kuris vyks 2021 m. gegužės 10 d. 11 val. Pasitarime dalyvaus Seimo narys Justas Džiugelis, didžiausių nevyriausybinių organizacijų atstovai, finansų viceministrė Rūta Bilkštytė, SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėja Aurelija Olendraitė, VMI viršininko pavaduotojas Dr. Martynas Endrijaitis, STT direktoriaus pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė ir kt.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintieji dalyvauti prašome kreiptis elektroniniu adresu egle.zupkaitiene@lrs.lt ir Jums bus išsiųsta nuoroda.

 

Seimo kanceliarijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos