Lietuvos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nėra vietos socialinei sričiai

ES biudžetas kartu su iniciatyva Next Generation EU investuos 1,8 trln. Eur į atsigavimą po pandemijos ir žalią bei skaitmeninę Europos ateitį. Lietuvai yra numatyta 2,4 mlrd. Eur suma. Šiai paramai gauti valstybės narės turi parengti nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus (EGADP), kuriuose būtų išdėstytos jų reformų ir investicijų darbotvarkės iki 2026 m.

Šiuo metu rengiamame EGADP, skirtame padėti spręsti svarbiausius Lietuvos iššūkius, finansavimas socialinės apsaugos reformoms nėra numatytas.

Europos Komisija iškėlė tris pagrindinius tikslus, kuriuos visos valstybės narės turi užtikrinti siekiant, kad siūlomos investicijos ir reformos būtų patvirtintos:

  • paspartinti atsigavimą ir padaryti valstybių narių ekonomiką atsparesnę ir geriau pasirengti ateičiai, veiksmingai sprendžiant kiekvienos šalies nurodytus iššūkius;
  • sutelkti dėmesį į reformas ir investicijas, skatinančias ekologišką ir skaitmeninį perėjimą (37 proc. viso atsigavimo fondo lėšų būtų skirta žaliajam kursui ir 20 proc. skaitmeninei transformacijai);
  • sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ES, prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir investuojant į socialinę sritį.

Kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kreipiamės į valstybės institucijas ir raginame atsižvelgti aukštus skurdo rizikos rodiklius šalyje ir į Europos Komisijos rekomendacijas, kuriuos pastaraisiais metais Lietuvai yra orientuotos į socialinę sritį, bei EGADP numatyti aiškias priemones socialinės apsaugos reformoms vykdyti, nes šiuo metu rengiamame plane finansavimas socialinės apsaugos reformoms nėra numatyta.

Rengiant EGADP itin svarbus ir pilietinės visuomenės organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas grupes, vartotojus, jaunimą, aplinkosaugą kt. įtraukimas, ką rekomenduoja ir Europos Komisija pateiktose gairėse. Konstruktyvus ir efektyvus konsultavimasis ir pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimas užtikrintų, kad Plano finansavimo prioritetai atlieptų tikslinių grupių poreikius ir teisingą žaliąją transformaciją.

Visą organizacijų kreipimosi tekstą rasite čia

 

Nacionalinės NVO koalicijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos