Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė kokybiniams vystomojo bendradarbiavimo politikos pokyčiams

Seimo Užsienio reikalų komitetas, svarstydamas Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo pataisas (Nr. XIIIP-5263), pritarė jomis įtvirtinamiems kokybiniams vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės politikos pokyčiams.

Posėdyje klausimą pristatęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė, kad būtina patobulinti esamą nelankstų ir tarptautiniam kontekstui nepritaikytą vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politikos teisinį reglamentavimą, kuris nebuvo keistas daugelį metų ir kuris šiuo metu nesudaro pakankamų sąlygų įgyvendinti efektyvią, lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką.

Pataisomis bus sukurta lankstesnė vystomajam bendradarbiavimui skirtų lėšų skyrimo ir administravimo sistema, kuri leis Lietuvai tapti patikimesne šalimi donore ir vystomojo bendradarbiavimo partnere kitoms šalims ar tarptautinėms organizacijoms. Esminis kokybinis pokytis, kurį siūloma įtvirtinti, tai su biudžetiniais metais nesusietas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo sukūrimas, jo struktūros ir veiklos principų reglamentavimas. Įstatymo projekte numatyti kokybiniai vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos politikos pokyčiai sudarys prielaidas ir bus esminė sąlyga Lietuvai įgyvendinti tarptautinį įsipareigojimą, kad oficiali parama vystymuisi iki 2030 m. būtų ne mažesnė nei 0,33 proc. BNP (bendrojo nacionalinio produkto). 

Užsienio reikalų komitetas taip pat apsvarstė 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-5302), kuriame numatyta, kad 2021 m. Užsienio reikalų ministerijos biudžetas sudarys 88,1 mln. eurų.

Komiteto nariai kaip vieną svarbiausių prioritetų išskyrė paramą Vystomojo bendradarbiavimo politikai. Įvertinęs Užsienio reikalų ministerijai kylančius iššūkius, Komitetas bendru sutarimu pasiūlė skirti papildomą 1,6 mln. eurų finansavimą Vystomojo bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.

Komiteto nuomone, Lietuvos įsitraukimas įgyvendinant dvišalius (ypač Rytų kaimynystės šalyse) ir daugiašalius vystomojo bendradarbiavimo projektus yra labai svarbi Lietuvos užsienio politikos dalis, kuri tiesiogiai prisideda prie Lietuvos interesų gynimo. Ypatingai svarbu 2021 m. tęsti pagalbą Baltarusijos žmonių ir jų šeimos narių gydymui, reabilitacijai, numatyti galimybes skirti valstybines stipendijas ne tik studentams, bet ir mokslininkams bei tyrėjams, kurie buvo pašalinti iš Baltarusijos mokslo įstaigų; skirti papildomų lėšų pilietinės visuomenės iniciatyvoms, remti informaciją ir faktais pagrįstas žinias teikiančias žiniasklaidos priemones ir kt. Nepaisant kuria kryptimi plėtosis įvykiai Baltarusijoje, lėšų poreikis vystomajam bendradarbiavimui ir humanitarinei pagalbai šiai šaliai labai išaugs.

„Šiandieninė situacija pasaulyje, įvykiai Europos Sąjungos Rytų kaimynystėje keičia mūsų supratimą apie vystomojo bendradarbiavimo politiką“, – posėdyje pažymėjo Komiteto pirmininkas Juozas Bernatonis. – Iki šiol pagalba besivystančioms šalims dažnu atveju stokojo tinkamo dėmesio, tačiau pastarojo laikotarpio iššūkiai – COVID-19 pandemija, padėtis Baltarusijoje – verčia mus iš naujo įvertinti mūsų turimus tarptautiniam kontekstui pritaikytus vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos instrumentus“.

2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą dar turės apsvarstyti pagrindiniu paskirtas Seimo Biudžeto ir finansų komitetas. Pirmasis įstatymo projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas 2020 m. lapkričio 24 d.

 

Seimo kanceliarijos Užsienio reikalų komiteto biuro, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos